Civilno društvo:”Vreme je za nove konstruktivne glasove”

Nakon sastanka u Gračanici, grupa organizacija civilnog društva sa Kosova i iz centralne Srbije usvojila je zajedničku izjavu u kojoj pozivaju na nove konstruktivne glasove – “glasove koji gledaju u budućnost, istovremeno prepoznajući prošlost; glasove koji odlučno tragaju za partnerstvima i koalicijama mimo crvenih linija koje bi trebalo da ih definišu; glasove koji javno ustaju […]