• Početna>
  • Vesti>

Suđenje liderima nekadašnje OVK u Hagu: Tužilaštvo do septembra da skrati spisak svedoka

Foto Tanjug

Specijalno tužilaštvo je u predmetu protiv bivših lidera OVK odlučilo da se odrekne 10 svedoka, a da se iskazi ostalih 13 svedoka dostave u pisanoj formi, prenosi Periskopi.

Očekuje se da će spisak sa najmanje svedoka koji će biti saslušani u ovom procesu biti dostavljen Specijalnom sudu do septembra ove godine.

Iz ove institucije sa sedištem u Hagu, u odgovoru Dukađiniju, poručili su da je nemoguće znati koliko može da traje celo suđenje, ali da je sud više puta izdavao naloge Tužilaštvu da ubrza dinamiku.

„U ovom trenutku nemoguće je reći koliko će trajati opšte suđenje u slučaju Tačija i drugih. Tužilaštvo je najavilo da će im biti potrebno do aprila 2025. godine da iznesu svoj dokaz. S obzirom na ovaj rok, pretresno veće je izdalo nekoliko naredbi da se predmet što više unapredi. Na primer, veće je 29. maja naložilo tužilaštvu da do 16. septembra 2024. godine dostavi obaveštenje o tome kako namerava da unapredi svoj slučaj. Komisija će zatim zakazati statusnu konferenciju kako bi saslušala podneske strana u ovom pogledu“, navedeno je iz Specijalnog suda.

Kako dodaju, tačan broj svedoka koje će Tužilaštvo pozvati da iznesu svoje dokaze nije poznato, a spiskovi svedoka su poverljivi.

Tužilaštvo je do 27. maja 2024. dalo 67 izjava svedoka i najavilo sudu da namerava dati još 104 izjave. Međutim, kako je upravo objašnjeno, Sudsko veće im je naložilo da obaveste kako da dalje unaprede svoj slučaj. Nakon što Tužilaštvo iznese svoje dokaze, branioci će izneti svoje dokaze. Za sada nema naznaka koliko svedoka branioci nameravaju da pozovu da svedoče i koliko će to trajati, navodi se iz Suda.

Iz Specijalizovanog tužilaštva je saopšteno da će do 21. juna biti dostavljen detaljan plan o daljem postupku do sledeće godine.

„Na statusnoj konferenciji održanoj 27. maja, veće je naložilo Tužilaštvu da do 21. juna 2024. dostavi detaljan plan u kojem se navodi kako namerava da iznese svoj slučaj do 1. aprila 2025. godine i da najkasnije do 1. aprila 2025. dostavi dalje obaveštenje o popisu svedoka do 16.09.2024“, navedeno je iz Tužilaštva.

Prema rečima Amera Aliajta iz Fonda za humanitarno pravo, saslušanje svih svedoka optužbe trajalo bi mnogo godina te se skraćivanje liste smatra prikladnim, dok akreditovani advokat Taulant Hodaj kaže da bi produžavanje procesa sa zadržavanjem optuženih u pritvoru predstavljalo kršenje ljudskih prava.

„Sada su skoro četiri godine u pritvoru, a imamo praksu Evropskog suda za ljudska prava da ne sme da se bude u pritvoru nerazumno bez odluke suda i smatram da ako prođe pet godina, a oni još budu u pritvoru bez odluke na osnovu prakse Evropskog suda, smatra se da je suprotno konvenciji o ljudskim pravima“, naglasio je Hodaj.

Sudski proces protiv Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Redžepa Seljimija i Jakupa Krasnićija počeo je u aprilu 2023. godine, dok su oni u pritvoru od 2020. godine.

Za godinu i dva meseca saslušano je oko 105 svedoka, među kojima su i izjave svedoka koji su prihvaćeni u pisanim dokazima.

Comments

Pročitaj još