• Početna>
  • Vesti>

Optuženi pred Specijalnim sudom u Hagu za zastrašivanje svedoka Isni Kiljaj pušten uz kauciju od 30.000 evra

Foto: Tanjug

Kiljaj, koji je pred Specijalizovanim sudom za zločine na Kosovu optužen za nepoštovanje suda odnosno uticaj na svedoke, pušten je danas na slobodu na teritoriju Kosova “uz primenu strogih uslova, u skladu sa odlukom sudije pojedinca Specijalizovanih veća Kosova od 3. maja 2024”, saopšteno je iz suda.

U „Odluci o preispitivanju mere pritvora određene Isniju Kiljaju“, sudija pojedinac je zaključio da i dalje postoji osnovana sumnja da je Kiljaj, bilo sam ili u saizvršilaštvu sa drugim licima, izvršio krivična dela protiv vršenja pravosuđa. Sudija pojedinac je takođe zaključio da postoji umerena opasnost od bekstva, kao i opasnost od ometanja toka krivičnog postupka i od izvršenja novih krivičnih dela. Pored toga, sudija pojedinac je zaključio da se nijednim od uslova koje je predložila odbrana g. Kiljaja, kao ni bilo kojim uslovom koji bi sudija naložio ne bi u potpunosti ograničila mogućnost Kiljaja da ometa postupak pred Specijalizovanim većima i vrši nova krivična dela. Sudija pojedinac je uzeo u obzir (i) činjenicu da je Kiljaj skoro šest meseci u pritvoru; (ii) da je za krivična dela za koja je osumnjičen predviđena kazna u trajanju od jedne (1) do pet (5) godina; kao i (iii) da je Specijalizovano tužilaštvo sudiji pojedincu nedavno podnelo zahtev za odlaganje razmatranja podnete optužnice, jer namerava da podnese izmenjenu i dopunjenu verziju optužnice, što znatno utiče na raspored i rokove u ovom postupku.

Iako je pušten na slobodu, Kiljaj i dalje ima status osumnjičenog u postupku pred Specijalizovanim većima i njegov boravak na slobodi podleže strogim uslovima koje je odredio sudija pojedinac. Kiljaj je obavezan da:

• sekretaru položi kauciju u iznosu 30.000 evra, kao preduslov za privremeno puštanje na slobodu;

• ne napušta teritoriju Kosova, osim ako to odobri nadležni panel Specijalizovanih veća, i da pasoš i druge putne isprave preda sekretaru suda;

• dostavi adresu na kojoj će boraviti dok traje sudski postupak i redovno se javlja policiji Kosova, u skladu s procedurom koju odredi sekretar suda;

Comments

Pročitaj još