• Početna>
  • Vesti>

Predavanje na temu „Zaštita dece i pružanje smernica o pozitivnom roditeljstvu” sutra u PKC”Akvarijus”

Dvosatna sesija na temu „Zaštita dece i pružanje smernica o pozitivnom roditeljstvu“, namenjeno za roditelje/staratelje dece kojima je potrebna podrška u radu sa njima, biće održana u mitrovičkom Privatnom kulturnom centru „Akvarijus“ 21. decembra 2023. godine u 18.00h.

Sesiju vodi dr Biljana Jaredić. Ova aktivnost se sprovodi u okviru projekta organizacije Save the Children koja ima za cilj pružanje psihosocijalne podrške i pružanje podrške vaspitanju, odnosno zaštiti dece usled različitih izazova koji se dešavaju svakodnevno u našim zajednicama.

Sesija za roditelje je koncipirana tako da se na početku postavi konkretan cilj na kome želimo raditi i koja su to poželjna ponašanja roditelja i dece koje želimo postići kroz usvajanje principa pozitivnog roditeljstva.

Osnovni metod rada na sesiji biće interaktivni metod gde će aktivnosti biti podsticane samim članovima grupe. Učesnici na sesiji će putem otkrića i zajedničkog rada i iznošenjem ličnih iskustava dolaziti do adekvatnih oblika ponašanja u roditeljstvu.

Comments

Pročitaj još