• Početna>
  • Vesti>

“Sa liberalizacijom viza, polovina mladih će otići“: Statistika kosovske agencije upozorava na smanjenje stanovništva

Foto: Priština, makfax.com.

Kosovska statistička agencija (KAS) upozorila je na smanjenje stanovništva na Kosovu tokom diskusije organizovane sa Programom za stanovništvo i razvoj, na temu „Smanjenje nataliteta na Kosovu: Šta se dešava i šta možemo da uradimo“.

Prema poređenju podataka – 1986. godine na Kosovu je bilo 56.283 novorođena, dok ih je 2019. bilo 25.794. Avni Kastrati iz KAS-a govorio je o stopi fertiliteta koja, prema njegovim rečima, pokazuje da se stanovništvo sada smanjuje.

Iljir Beriša, vršilac dužnosti direktora KAS-a, povezao je pad nataliteta sa migracijom. 

Prema njegovim rečima, iako je to zahvatilo ceo region, druge države su preduzele mere.

„Naša statistika nam pokazuje da imamo pad rađanja na Kosovu. Ovo je povezano sa plodnošću i migracijom. Verujemo da ćemo iz ove rasprave izaći bolje opremljeni za ovaj fenomen. Ovaj fenomen je prisutan u celom regionu i šire, zemlje regiona su na vreme preduzele korake. Pored toga što se rađanje smanjuje, raste i migracija“, rekao je Beriša.

Šefica Kancelarije UNFPA na Kosovu, Visare Mujku-Nimani, ocenila je da postoji potreba za promenama politike kako bi se rešilo ovo pitanje. 

„Svi su zabrinuti šta će biti, jer se stanovništvo smanjuje. Orijentacija je šta rade druge pogođene zemlje, koje mere treba preduzeti i koje su od njih bile uspešne. Države koje su se suočile sa ovim problemom potvrdile su i napravile promene u politikama kao što su obrazovanje, porodiljsko odsustvo, roditeljsko odsustvo. Mi kao Kosovo čekamo da vidimo šta će sada biti sa viznom liberalizacijom, gde će polovina mladih otići“, rekla je ona.

Profesorka Prištinskog univerziteta Mimoza Duši rekla je da je Kosovo ranije imalo veći broj rođenih u odnosu na zemlje u regionu. 

Što se tiče pada nataliteta, ona kaže da su migracije glavni uzrok.

„Od 1948. do 2011. godine, po broju rođenih u ovim periodima, Kosovo ima porast rođenih u odnosu na zemlje regiona. Opšta stopa fertiliteta tokom 2013-2022 na Kosovu je 2,1, što je najviša stopa u poređenju sa zemljama regiona. Postoje i drugi izvori koji pokazuju da je natalitet na Kosovu smanjen. Na Kosovu je glavni uzrok pada broja stanovništva migracija, a ne natalitet“, rekao je Duši.

Comments

Pročitaj još