• Početna>
  • Vesti>

Na sajtu EU objavljen tekst Implementacionog aneksa Sporazuma o normalizaciji

Foto: Tviter, Žozep Borel

Dokument pod nazivom “Implementacioni aneks Sporazuma o putu normalizacije odnosa između Kosova i Srbije” objavljen je danas na zvaničnom sajtu Evropske unije.

Tekst sporazuma možete pročitati u nastavku teksta u njegovom izvornom obliku.

Dijalog Beograda i Prištine: Implementacioni aneks Sporazuma o putu normalizacije odnosa između Kosova i Srbije

– Ovaj Aneks čini sastavni deo Ugovora;

– Kosovo i Srbija u potpunosti se obavezuju da će poštovati sve članove Sporazuma i ovog Aneksa, i sprovesti sve svoje obaveze koje proizilaze iz Sporazuma i ovog Aneksa ekspeditivno i u dobroj veri;

– Strane primaju k znanju da će Sporazum i Aneks za implementaciju postati sastavni delovi odgovarajućih procesa pridruživanja Kosova i Srbije EU. Strane napominju da će EU posrednik odmah nakon usvajanja Sporazuma i ovog Aneksa započeti proces izmena merila za Poglavlje 35 za Srbiju zbog obaveza koje proizilaze iz Sporazuma i ovog Aneksa. Agenda kosovske Specijalne grupe za normalizaciju će podjednako odražavati nove obaveze koje ima Kosovo, a koje proizilaze iz Sporazuma i ovog Aneksa;

– Strane su saglasne da hitno prihvate Deklaraciju o nestalim licima, kako je dogovoreno u okviru Dijaloga uz posredovanje EU;

– Da bi se primenio član 7, Kosovo odmah pokreće pregovore u okviru Dijaloga uz posredovanje EU o uspostavljanju specifičnih aranžmana i garancija za obezbeđivanje odgovarajućeg nivoa samoupravljanja za srpsku zajednicu na Kosovu, u skladu sa relevantnim prethodnim sporazumima iz dijaloga koje je utvrdio EU posrednik;

– Strane su saglasne da u roku od 30 dana uspostave Zajednički odbor za monitoring, kojim predsedava EU. Sprovođenje svih odredbi će biti obezbeđeno i nadgledano od strane Zajedničkog odbora za praćenje;

– Da bi se primenio član 9, EU će organizovati donatorsku konferenciju u roku od 150 dana kako bi se uspostavio investicioni i finansijski paket pomoći za Kosovo i Srbiju. Pomoć neće biti dodeljena pre nego što EU utvrdi da su sve odredbe Sporazuma u ​​potpunosti sprovedene;

– Kosovo i Srbija se slažu da će sve tačke sprovoditi nezavisno jedan od drugog;

– Redosled stavova ovog Aneksa ne dovodi u pitanje redosled njihovog sprovođenja;

– Kosovo i Srbija se slažu da neće blokirati primenu nijednog člana (tačke);

– Sve diskusije u vezi sa implementacijom Sporazuma odvijaće se u okviru Dijaloga koji vodi EU;

– Kosovo i Srbija su primile k znanju da svako nepoštovanje svojih obaveza iz Sporazuma, ovog Aneksa ili prethodnih sporazuma o dijalogu može imati direktne negativne posledice po njihove procese pristupanja EU i po pitanju finansijske pomoći koju dobijaju od EU.

Comments

Pročitaj još