• Početna>
  • Vesti>

Grupa NVO sa KiM: Vlada Kosova duguje izvinjenje patrijarhu, međunarodna zajednica da ne bude nema

Foto: ngoregistration.org

Grupa nevladinih organizacija sa Kosova i Metohije saopštila je večeras da poslednja odluka kosovske Vlade da ne dozvoli ulazak patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija, na Kosovo radi posete Pećkoj patrijaršiji i svojim vernicima, predstavlja drastičan primer diskriminatorskog odnosa prema SPC i njenim vernicima.

“Ova odluka izaziva dodano razočarenje i uznemirenost srpske zajednice, s obzirom na činjenicu da je poseta Patrijarha najavljena po već ustanovljenom protokolu, preko oficira za vezu u Prištini, kao i imajući u vidu postavljene političke uslove jednom crkvenom velikodostojniku od koga se traži da javno osudi postupke pojedinih članova SPC i time se uključi u politička dešavanja” navodi se u zajedničkom saopštenju.

Nevladine organizacije ističu da je odluka, kao i dosadašnja praksa kosovskih vlasti, suprotna odredbama “Ahtisarijevog plana”, koji jasno propisuje jasne prava, privilegije i imunitet za sveštenstvo SPC.

“Naime, član 1.6. Aneksa V predvića da: “Kosovo ne može arbitrarno da zabrani ulazak ili boravak na Kosovu sveštenika, iskušenika, monaha, monahinja, laika i drugih pozvanih lica i pripadnika Srpske Pravoslavne crkve”. Ovakva odluka je i suprotna Ustavu Kosova, kao i međunarodnim konvencijama, koje garantuju slobodu kretanja kao osnovno ljudsko pravo (garantovano i članom 13. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima). Dalje, u vezi sa gore iznetim, važno je napomenuti da Zakon o verskim slobodama na Kosovu (02/L-31) u članu 4A (4.1) predviđa da je SPC jedna od šest priznatih verskih zajednica na Kosovu. Takođe, isti zakon u članu 5.4. propisuje da: “Sve religije, verovanja i verske zajednice na Kosovu imaju pravo na pružanje svake vrste zaštite i mogućnost da uživaju prava i slobode zagarantovane ustavom, zakonima, sporazumima i međunarodnim instrumentima, uključujući i Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (EKZLjPS)” stoji u saopštenju.

“Ne možemo, a da ne podsetimo na mudre reči, reči ljubavi i pomirenja koje je Patrijarh Porfirije izrekao nakon svog ustoličenja u Pećkoj Patrijaršiji, kojem je kao poseban gost prisustvovao i gradonačelnik Peći: “Zato sa ovog mesta poručujemo i Srbima i Albancima, i svima koji žive na ovim prostorima, nađimo uz Božiju pomoć snagu, prepoznajmo Boga, i čuvajmo jedni druge jer želja je saglasna sa načelima naše vere”, rekao je to prilikom Patrijarh. Ima li bolje poruke pomirenja i suživota od reči patrijarha koji pozva sve nas na Kosovu, bez obzira na naciju i veru, da čuvamo jedni druge i koji je ukazao “da je najbitnije pomirenje, praštanje i mir sa onima kojima smo najbliži, koji nam je prvi sused” dodaje se u tekstu.

U saopštenju se podseća da ovo nije usamljeni akt protiv SPC, imajući u vidu da Vlada Kosova i lokalna samouprava u Dečanima i dalje odbijaju da sprovedu odluku Ustavnog suda Kosova u vezi sa vraćanjem zemlje Manstiru Dečani.

“Imajući u vidu sve gore navedeno, pozivamo Vladu Kosova da se izvini Patrijarhu i SPC zbog navedene odluke, kao i da ubuduće ne ponovi odluku, koja je u suprotnosti sa Ustavom i važećim zakonima na Kosovu. Posebno ističemo da se političke okolnosti na Kosovu ne mogu i ne smeju koristiti kao izgovor za kršenje Ustava, zakona i međunarodnih konvencija. Takođe, zahtevamo od vlade Kosova da u što kraćem roku sprovede odluku iz 2016. godine o vraćanju zemljišta Manastiru Dečani”.

Grapa nevladinih organizacija je pozvala predstavnike međunarodnih misija i organizacija na Kosovu da ne ostaju nemi na ovakve odluke, jer one podižu ionako velike tenzije na Kosovu.

“Očekujemo od njih da se oglase da li je zabrana posete Patrijarha i postavljanje političkih uslova za ulazak na Kosovo u skladu sa vrednostima i normama društva koje neguje osnovne postulate demoktratije i poštovanja ljudskih prava i slooboda. Takođe, očekujemo njihovo aktivno angažovanje, kako efikasna vladavina prava kao i poštovanje osnovnih ljudskih prava i sloboda, ne bi ostale prazne reči na papiru, dok se u praksi na Kosovu dozvoljava i toleriše kršenje istih” zaključuje se u saopštenju.

Potpisnici zajedničkog saopštenja su Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC), Forum za razvoj i multietničku saradnju (FDMC), Humani centar Mitrovica, Institut za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER), Komunikacija za razvoj društva (CSD), Nova društvena inicijativa (NSI), NVO Aktiv, Udruženje poslovnih žena Avenija,nCentar za socijalne inicijative, Omladinska Parteska aktivnost, Gračanica online i Etno izvori Gračanica.

Comments

Pročitaj još