• Početna>
  • Vesti>

Zijade povodom Dana ljudskih prava: Štititi ljudska prava svih ljudi

Foto: Tanjug

Podrška ljudima u uživanju i zalaganju za svoja ljudska prava  važna je kao i uvek, i na ovaj Dan ljudskih prava, kaže specijalna predstavnica generalnog sekretara i šefica UNMIK-a Karolin Zijade.

“Danas, više nego ikada, ljudska prava su neizostavna u građenju svetle budućnosti za sve na Kosovu,” kazala je ona.  

Karolin Zijade pozdravlja početak celogodišnjeg proslavljanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima , koja će sledeće godine obeležiti 75 godina postojanja,  kao jedinstvenu prekretnicu za priznanje značajnog doprinosa Univerzalne deklaracije unapređenju ljudskih prava i međunarodnog mira i bezbednosti.

 “Želim da iskoristim ovu priliku da ohrabrim  kosovske institucije i druge aktere da istraju u svojim naporima na usvajanju načela Univerzalne deklaracije i jačanju društvenog ugovora Kosova njegovim daljim utemeljivanjem na  ljudskim pravima,” kazala je Zijade.

Ona iznova potvrđuje da UNMIK ostaje posvećen pružanju podrške svim akterima na Kosovu da snagu ljudskih prava iskoriste za osiguranje mirnog, otvorenog i pravičnog društva koje je otpornije u kriznim vremenima.

“Nastavićemo da tesno sarađujemo sa svim relevantnim akterima u duhu Univerzalne deklaracije, da štitimo ljudska prava svih ljudi i da nikoga ne ostavimo po strani.”

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima polazi od postavke da se sva ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona je bila prvi globalni dokument kojim je obuhvaćeno 30 temeljnih ljudskih prava i sloboda – kao što su prava na slobodu izražavanja, slobodu od diskriminacije i slobodu veroispovesti – i koja nadahnjuje svet od dana kada je potpisana 1948. godine. Deklaracija ostaje merilo vrednosti za svako delovanje vlada, pojedinaca i građanskog društva širom sveta.

Ovogodišnji Dan ljudskih prava, koji se proslavlja 10. decembra jer su tog datuma 1948. godine osnivači Ujedinjenih nacija potpisali deklaraciju, posvećenu trima temama: povećanju globalnog znanja i svesti o UDLJP i njenoj trajnoj relevantnosti; suprotstavljanju narastajućem skepticizmu prema ljudskim pravima i njihovom unazađivanju, potvrđivanjem da ljudska prava nisu nikad relativna i da se moraju podržavati kao osnova za ono što ujedinjuje čitavo čovečanstvo; i pružanju konkretnog znanja i alata ljudima da se uspešnije bore za svoja prava.

Comments

Pročitaj još