Danas je Svetski dan deteta

Danas je Svetski dan deteta. Ovaj dan ustanovljen je kako bi se internacionalno ukazalo na dečija prava. Datum je ustanovila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1954. godine. Međunarodni dan deteta se proslavlja kao bi se ukazalo na dečija prava, njihovu  ugroženost i mogući nestanak. Sličan ovome je i Svetski dan dece koji obeležavamo 20. novembra, osvrćući se na njihov značaj, i koliko su deca zapravo nezaobilazna tačka svakog društvenog  sloja.

Prvobitan naziv ovog dana bio je Međunarodni dan zaštite dece, osvrćući se na sve  veći broj obolele dece, ili dece sa posebnim potrebama. Odlukom UN, predviđeno je da ovaj dan treba da bude posvećen zajedništvu, gde ne postoji razlika u jeziku,  nacionalnosti, veri isl. Dete je samo dete, i treba da uživa prava kao i svako drugo  biće na zemlji. 

Na današnji dan se održavaju manifestacije širom sveta sa ciljem da se organizuju druženja dece koja pripadaju različitim nacionalnim manjinama, deca sa smetnjama u razvoju i deca iz Domova za nezbrinutu decu. Pored toga, ovaj dan ima za cilj da se skrene pažnja javnosti na obaveze društva prema deci kao i na aktuelne probleme sa kojima se deca suočavaju.

Dečija prava su utvrđena Konvencijom o pravima deteta, koju su Ujedinjene nacije usvojile 1989. godine. Osnovni principi Konvencije su pravo na život, opstanak i razvoj, najbolji interes deteta, pravo na participaciju i pravo na nediskriminaciju.

Comments

Pročitaj još