Švedska preuzela predsedavanje Evropskom unijom

Švedska je juče, prvog dana 2023. godine preuzela predsedavanje Savetom Evropske unije. Prioriteti predsedavanja ove države u narednih šest meseci biće bezbednost, konkurentnost, zelena i energetska tranzicija, demokratske vrednosti i vladavina prava. Švedska će tokom prve polovine godine voditi rad u Savetu EU i predstavljati svih 27 država članica u pregovorima sa drugim institucijama EU. […]