Misija OEBS-a na Kosovu promoviše lokalno vlasništvo nad digitalnim alatima za podršku građanskom društvu

Misija OEBS-a uručila je danas svoj “Portal za finansiranje na Kosovu – izvor finansiranja i mogućnosti obuke za organizacije građanskog društva” (OGD) – mreži OGD „Platforma CiviKos“, sa ciljem povećanja lokalnog vlasništva i dugoročne održivosti digitalnih alata za podršku građanskom angažmanu i učešću javnosti, saopšteno je iz ove misije. Portal  „sve na jednom mestu“, je prvi te […]