• Početna>
  • Vesti>

Udruženje likovnih umetnika Kosova i Metohije raspisuje konkurs za prijem novih članova

Foto: Radio Mitrovica sever

Udruženje likovnih umetnika Kosova i Metohije raspisalo je konkurs za prijem u članstvo udruženja.

Lica koja žele da konkurišu u članstvo Udruženja likovnih umetnika Kosova i Metohije trebalo bi da ispune sledeće uslove:

Da su državljani/ke Srbije koji se samostalno, profesionalno i aktivno bave stvaralačkim radom u oblasti likovnih umetnosti i imaju stalno prebivalište na teritoriji Srbije; da imaju završen umetnički fakultet ili akademiju; kandidati/kinje koji nemaju odgovarajuću školsku spremu mogu konkurisati za člana ULUKiM-a ako su realizovali jednu samostalnu ili učestvovali na šest grupnih žiriranih izložbi, odnosno umetničkih projekata. Kandidati su u obavezi da podnesu dokaze, odnosno dokumentaciju o ispunjavanju navedenih uslova. Da radovi kandidata/kinja prođu stručnu ocenu Umetničkog saveta Udruženja i zadovolje sledeće kriterijume: odgovarajući umetnički kvalitet rada i demonstriranu profesionalnost u formi prezentacije.
Svi kandidati, na osnovu navedenog, dužni su da u digitalnom formatu, u jednom mejlu, ne većem od 15MB podnesu sledeće materijale:

Skenirana dokumenta: ličnu kartu (u slučaju da je čipovana potrebno je dostaviti očitanu verziju na kojoj je naznačeno prebivalište koje mora biti u Republici Srbiji) i dokaz o državljanstvu RS;
Za kandidate/kinje koji su završili umetnički fakultet, odnosno neku od akademija umetnosti, skeniranu diplomu ili uverenje o završenoj školi; Za kandidate/kinje koji nemaju odgovarajuću školsku spremu, a realizovali su jednu ili učestvovali na šest žiriranih grupnih izložbi ili projekata, podnese dokaze, odnosno dokumentaciju o ispunjavanju navedenih uslova(kataloge sa izložbi ili sl.). Prikaz umetničke aktivnosti u formi PDF prezentacije rada koja ne sme biti veća od 15 strana, a mora da sadrži sledeće informacije:
ime i prezime umetnika/ce; radnu i umetničku biografiju (samostalne i grupne izložbe, realizovane projekte, učešća u radionicama, stručni boravci i dr); određeni broj radova zavisno od oblasti likovne umetnosti kojom se bave:

Kotizacija u iznosu od 2.000,00 dinara uplaćuju svi oni koji podnose dokumentaciju za žiriranje.

Dokaz o uplati u iznosu od 3.000,00 dinara koji pokriva članarinu za prvu godinu i produkciju Izložbe Novih članova uplaćuju lica koja prođu žiriranje.

Uplata se vrši na žiro račun ULUKiM-a prema sledećim instrukcijama:

Svrha uplate: Tehnički troškovi – Prijem u članstvo ULUKiM-a

Primalac: Udruženje likovnih umetnika Kosova i Metohije

Broj žiro računa: 205-170673-35

Konkursni materijal se dostavlja na mejl ulukim.1967@gmail.com u periodu od 01.01.2023. do 31.01.2023.

Zainteresovani više detalja mogu pronaći na https://www.art.pr.ac.rs/index.php/aktivnosti/1590-2022-12-29-19-21-00

Comments

Pročitaj još