• Početna>
  • Vesti>

Književna nagrada „Grigorije Božović“ za 2021. godinu dodeljena Petru Sariću


Žiri za dodelu književne nagrade „Grigorije Božović“ za 2021. godinu koji je radio u sastavu: Dragiša Bojović, Andrijana Živanović i Mileta Aćimović Ivkov (predsednik žirija), na završnom sastanku 23. maja 2022. godine, doneo je odluku da nagrada za delo ostvareno u duhu proze Grigorija Božovića, koju dodeljuje Dom kulture „Stari Kolašin“ u Zubinom Potoku, pripadne Petru Sariću za složenu i višeznačnu sliku nacionalne istorije i sudbine ostvarene u romanu Klobuk (Srpska književna zadruga, Beograd, 2021).

Pričajući o turskom vaktu u Hercegovini, Petar Sarić je u romanu Klobuk, koji je izgrađen kao razvijena pripovest složene osnove, aktivirao neke od važnih i presudnih motiva i sadržaja nacionalne istorije, sudbine i identiteta. Među njima i motiv danka u krvi; promene vere i modela kulture, sa svim posledicama i psiho-emotivnim lomovima koje neminovno nosi, a koji je upečatljivo prisutan u prozi Ive Andrića i Grigorija Božovića.

Odabravši za prostornu podlogu grad Klobuk, „jedan od istorijskih i najutvrđenijih hercegovačkih gradova“ i njegovu okolinu „Trebinjsku Lastvu i Orahovac“, Sarić je iz perspektive pouzdanog „zapisivača i svedoka“, kroz nekoliko epizoda i dramatičnih događaja, odslikao hroniku porodice Begenišić i njegovog izabranog junaka Jovana/Asana, darovitog dečaka i neobičnog klobučkog dizdara.

Oslanjajući se, na jednoj strani, na istorijsko nasleđe, a na drugoj na mitsku i folklornu podlogu, pisac je u svoju priču ugradio složen odnos između istorije, sudbine i priče, kao najpouzdanijeg svedoka i znalca čovekovog života i sveta, jer „sve što znamo iz priče je“. Dodelivši tako priči i pripovednom znanju poseban status, autor je nastojao da različite vremenske, prostorne i pripovedne ravni objedini posebnošću junakove sudbine i njegovom unutarnjom dramom. A ta je drama poopštena i svevremena. Ona je koliko ilustracija pojedinačnog primera, toliko i obrazac istorijske sudbine malih i potčinjenih, kao što je svojim tragizmom, antropološkim unuverzazlizmom i aktuelnošću, jednako okrenuta dramatičnoj savremensti.

Višestruka veza sa događajima savremenosti, značenjska prepletenost i složenost aluzija, asocijacija i reminiscencija, vremena i događaja, slika i sećanja, a naročito unutarnja junakova drama oličena u identitetskom dvojstvu i rascepu, čine ovu Sarićevu pripovest o zahtevima istorije i nalozima porekla i sudbine znanom i bliskom, uverljivom i prijemčivom. U tome su sadržani njena istinitost, misaonost, snaga i vrednost. Zbog toga je izdvojena i znamenovana nagradom i imenom najznačajnijeg kosmetskog pisca Grigorija Božovića. Kao što je i Petar Sarić danas najznačajniji pisac srpske književnosti na Kosmetu.
Nagrada, koja se sastoji iz novčanog dela, povelje i plakete sa likom Grigorija Božovića, Petru Sariću biće uručena na svečanosti u Domu kulture ,,Stari Kolašin“ u Zubinom Potoku u četvrtak, 9. juna 2022. u 13.00.

Izvor Radio Mitroivca sever

Comments

Pročitaj još