Kancelarija za KiM podstiče prerađivačku industriju, privredu i poljoprivredu

Kancelarija za Kosovo i Metohiju objavila je tri javna poziva za dodelu podsticaja u cilju podrške prerađivačkoj industriji, razvoju privrede i razvoju oporavka poljoprivredne proizvodnje.

Program rasporeda i korišćenja finansijskih sredstava radi podrške privrednom i ekonomskom razvoju nealbanskih zajednica na teritoriji Kosova za 2021. godinu sprovodi Kancelarija za Kosovo i Metohiju u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave.

Cilj poziva je smanjenje nezaposlenosti kroz pružanje podrške početnicima za otpočinjanje samostalnog poslovanja, podrška preduzetništvu žena i mladih i jačanje konkurentnosti privrednih subjekata kroz dodelu podsticajnih sredstava za ulaganje u nabavku novih mašina i opreme za mala i srednja privredna društva, odnosno preduzetnike sa sedištem na teritoriji Kosova, za započinjanje novih i povećanje ili unapređenje već postojećih delatnosti.

Jedinice lokalne samouprave obuhvaćene ovim javnim pozivom su: Vitina, Vučitrn, Gnjilane, Gora, Zvečan, Zubin Potok, Istok, Klina, Kosovska Kamenica, Kosovska Mitrovica, Kosovo Polje, Leposavić, Lipljan, Novo Brdo, Obilić, Orahovac, Peć, Prizren, Priština, Srbica, Uroševac i Štrpce.

Konkurse za prijavu zainteresovanih pravnih i fizičkih lica raspisuju jedinice lokalne samouprave na teritoriji Kosova i Metohije, navedeno je u pozivu.

Pravo da se prijave imaju preduzetnici, mikro, mala i srednja privredna društva sa sedištem na teritoriji Kosova, a koji su registrovani u Agenciji za privredne registre Republike Srbije, kao i početnici sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije koji će imati obavezu registracije svoje delatnosti na ovom području.

Iznos ukupno odobrenih sredstava za nabavku nove opreme po zahtevu ne može biti manji od 150.000 dinara,  niti veći od 10.000.000 dinara.

Izuzetno, privredna društva koja zadovolje uslove i kriterijume definisane konkursom, a podneti investicioni plan bude zahtevao ulaganje sredstava koja premašuju iznos od 10.000.000 dinara mogu ostvariti pravo na podršku u vidu podsticaja koji će zavisiti od spremnosti podnosioca prijave za učešće u konkretnom projektu, odnosno od visine ulaganja sopstvenih sredstava i planiranog broja novozaposlenih radnika.

Ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog programa obuhvataju nabavku proizvodnih mašina i opreme, delova, specijalizovanih alata za mašine i drugih kapitalnih dobara i građevinske mehanizacije za potrebe obavaljanja građevinskih radova.

Kontrolu formalne ispravnosti, pregledanje i ocenjivanje prijava obavlja Komisija za ocenjivanje i odabir projekata koju rešenjem obrazuje predsednik Privremenog organa jedinice lokalne samouprave Kosova i Metohije.

Postupak ocenjivanja i odabir projekata sprovodi se na osnovu finansijskih i operativnih kapaciteta,  usklađenosti sa strateškim dokumentima i održivosti projekata, navedeno je u pozivu.

Javni poziv je otvoren i traje dok se raspoloživa sredstva za ove namene ne utroše.

Zainteresovani se mogu javiti Upravi za privredne resurse grada Prištine od 9 do 13 časova.

Konkursna dokumentacija i kompletna informacija o svim bitnim elementima i pravilima za učešće u ovom javnom pozivu mogu se preuzeti sa internet strane Kancelarije za KiM.

Izvor: TV Most,Kosovo Online

Comments