Opštine na severu Kosova u istim zonama rizika

Prema novoj kategorizaciji kosovskog ministarstva zdravlja u pogledu broja zaraženih korona virusom na 100.000 stanovnika, četiri opštine na severu Kosova ostaju u istim zonama kao i prethodne sedmice –  Zvečan je i dalje u crvenoj zoni rizika, Severna Mitrovica i Leposavić u žutoj, dok je opština Zubin Potok u zelenoj zoni rizika.

Crvena zona obuhvata opštine visokog rizika koje imaju više od 151 zaraženog lica na 100.000 stanovnika, na nedeljnom nivou.

U ovoj zoni sada se nalazi šest opština: Priština, Kosovo Polje, Obilić, Zvečan, Peć i Lipljan.

Žuta zona obuhvata opštine srednjeg rizika, koje imaju 76-150 zaraženih lica na 100.000 stanovnika, na nedeljnom nivou.

U ovoj zoni trenutno se nalaze: Severna i Južna Mitrovica, Gnjilane, Đakovica, Vučitrn, Leposavić, Gračanica, Uroševac, Podujevo i Vitina.

Zelena zona obuhvata opštine sa niskim rizikom, koje imaju 1-75 novoobolelih na 100 000 stanovnika, na nedeljnom nivou.

U ovoj zoni sada se nalaze: Zubin Potok, Klokot, Dečani, Prizren, Orahovac, Štimlje, Klina, Ranilug, Mamuša, Kačanik, Istok, Suva Reka, Srbica, Kamenica, Glogovac, Novo Brdo, Mališevo, Dragaš, Junik, Štrpce, Đeneral Janković i Parteš.

Ova kategorizacija važi do 5. marta.

Podsetimo, kosovska vlada je 11. februara donela odluku da se ukine policijski čas u opštinama koje prema kategorizaciji ministarstva zdravlja pripadaju crvenoj zoni rizika.

To znači da je ukinuta zabrana kretanja u periodu od 21.30h do 5h, koja je važila u opštinama koje pripadaju crvenoj zoni.

Takođe, prema odluci kosovske vlade, radno vreme ugostitelja, trgovaca i ostalih poslovnih objekata u opštinama koje pripadaju crvenoj zoni rizika je od 05-22h.

Izvor Radio Kontakt Plus

Comments