Zvečan se vratio u crvenu zonu, ne i ostale opštine na Severu Kosova

Zvečan je jedina opština na Severu Kosova koja će u narednih sedam dana biti u crvenoj zoni. Prema novoj kategorizaciji u zavisnosti od rizika prenosa infekcije koronavirusa, dve severne opštine će i ove nedelje biti u zelenoj, a jedna u žutoj zoni.

Kosovsko ministarstvo zdravlja objavilo je danas novu kategorizaciju opština po zonama u zavisnosti od rizika prenosa infekcije koronavirusa.

U crvenoj zoni se od večeras, za razliku od prošle nedelje, nalazi duplo više opština – četiri. Priština, Kosovo Polje, Suva Reka i Zvečan.

Prema novoj kategorizaciji, u žutoj zoni će u narednih sedam dana biti deset opština među kojima je i jedna na Severu Kosova – Lipjan, Obilić, Vućitrn, Prizren, Peć, Đakovica, Podujevo, Uroševac, Severna Mitrovica i Južna Mitrovica.

Najviše opština će od večeras biti u zelenoj zoni. Osim Zubinog Potoka i Leposavića, u ovoj zoni biće Vitina, Orahovac, Gnjilane, Dragaš, Glogovac, Istok, Klina, Srbica, Dečani, Kamenica, Mališevo, Junik, Kačanik, Klokot, Mamuša, Novo Brdo, Đeneral Janković, Parteš, Ranilug, Štrpce, Gračanica i Štimlje.

Izvor: Kossev

Comments