Opštine na severu Kosova i dalje u crvenoj zoni rizika

Prema novoj kategorizaciji kosovskog ministarstva zdravlja u pogledu broja zaraženih korona virusom na 100.000 stanovnika, crvenoj zoni rizika i dalje pripadaju sve četiri opštine na severu Kosova – Severna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić.

Crvena zona obuhvata opštine visokog rizika koje imaju više od 151 zaraženog lica na 100.000 stanovnika, na nedeljnom nivou.

U crvenoj zoni trenutno se nalaze: Priština, Kosovo Polje, Obilić Severna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić.

Žuta zona obuhvata opštine srednjeg rizika, koje imaju 76-150 zaraženih lica na 100.000 stanovnika, na nedeljnom nivou.

U toj zoni nalaze se opštine: Južna Mitrovica, Uroševac, Lipljan, Podujevo, Vučitrn, Parteš i Junik.

Zelena zona obuhvata opštine sa niskim rizikom, koje imaju 1-75 novoobolelih na 100 000 stanovnika, na nedeljnom nivou.

U toj zoni su opštine: Klokot, Đakovica, Kosovska Kamenica, Peć, Glogovac, Srbica, Istok, Dečani, Štrpce, Klina, Štimlje, Novo Brdo, Vitina, Prizren, Suva Reka, Kačanik, Orahovac, Mališevo, Đeneral Janković, Dragaš, Mamuša, Gnjilane, Ranilug i Gračanica.

Izvor: Radio Kontakt Plus

Comments