Opština Zvečan: Javna rasprava o Planu za učešće građana na lokalnom nivou

U cilju većeg uključenja građana opštine Zvečanu u rad lokalne samouprave, opštinski tim, uz podršku UN-Habitata, razvio je “Plan za učešće građana”. Kako objašnjavaju iz Opštine Zvečan, Plan sadrži jasne ciljeve vezane za učešće građana i konsultacije sa njima, postavljajući minimalne standarde i delegirajući odgovornosti za te procese u opštinskim odeljenjima. Učešće građana i savetovanje sa njima pomažu službenicima lokalnih vlasti da osiguraju da njihove odluke budu u skladu sa prioritetima javnosti, što u krajnjem rezultira višim nivoom zadovoljstva kod građana.

Ovim povodom, Opština Zvečan organizuje javnu rasparavu o ovom dokumentu, koja će biti održana u petak 25. decembra u maloj sali Opštine Zvečan, sa početkom u 10:00h, uz poštovanje svih epidemioloških mera.

Cilj javne konsultacije i rasprave jeste da građanima pružimo uvid u dokument koji je još u fazi nacrta, da uz vašu podršku reformulišemo, definišemo i kreiramo finalni Plan učešća građana, pre nego što dokument bude prosleđen Skupštni opštine na usvajanje.

Predmet javne rasprave će biti nacrti dva dokumenta koja čine Plan za učešće građana:

1. Opšte smernice za učešće građana na lokalnom nivou – ovaj dokument pruža teoretski osvrt i detaljno obuhvata zakonodavstvo vezano za učešće građana na lokalnom nivou i koji je univerzalnog karaktera.

2. Plan za učešće građana za opštinu Zvečan, koji je sačinjen u skladu sa potrebama i okolnostima u opštini Zvečan i na koji skrećemo vašu posebnu pažnju.

Izvor i foto: Radio Kosovska Mitrovica

Comments