Dačić: Snažna privrženost Republike Srbije stalnoj i angažovanoj zaštiti osnovnih ljudskih prava

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Ivica Dačić obratio se na konferenciji „Uticaj pandemije korona virusa – Covid19 na stanje ljudskih prava u Srbiji“ koja se održala u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, a povodom obeležavanja 10. decembra – Međunarodnog dana ljudskih prava.

Dačić je na samom početku svog obraćanja čestitao svima Međunarodni dan ljudskih prava i istakao da Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija, i posle 72 godine otkako je doneta, predstavlja civilizacijski temelj svakog društva i svake države.

“Ona nas obavezuje da je stalno imamo ispred sebe kao vodič kako da neprestano unapređujemo društvo u kojem živimo”, rekao je ovom prilikom Ivica Dačić.

Predsednik Narodne skupštine je rekao da je godina na izmaku bila godina ogromnih izazova za ceo svet, za sve narode koji teže napretku i stalnom poboljšanju života svih ljudi i zaštiti svih njihovih prava.

“Na udaru prirodne katastrofe našao se i temelj na kojem su izgrađena savremena društva, a on je sadržan u listi od 49 osnovnih ljudskih prava o kojima govori Univerzalna deklaracija. Mnoga od tih neotuđivih i nedeljivih prava ugrožena su i danas – pre svega pravo na život, pravo na rad, dostojanstvo i socijalnu sigurnost. Pod udarom pandemije, svetska zajednica, kojoj punopravno pripada i Republika Srbija, našla se pred velikim ispitom vrednosti na kojima je utemeljena. Još uvek ne znamo da li smo položili taj ispit, jer on i dalje traje, ali znamo da smo sve vreme bili spremni i da smo sve vreme branili temeljne vrednosti i ljudska prava, jer smo prepoznali da su oni ugroženi”, rekao je Dačić i podsetio sve da je Republika Srbija, odmah po izbijanju epidemije početkom godine, kao glavni prioritet svoje borbe postavila zaštitu zdravlja i života svojih građana, posebno onih najstarijih, bolesnih i ugroženih.

“Sve svoje resurse, ljudske, materijalne, finansijske, Srbija je stavila u funkciju zaštite javnog zdravlja, a odmah potom i zaštite radnih mesta, socijalnih prava, prava na školovanje i drugih osnovnih prava, koja su se našla na udaru širom sveta. Uspeli smo u tome, to već sada možemo da kažemo sa punom odgovornošću. Očuvali smo zdravlje, kao i socijalno i ekonomsko blagostanje u meri u kojoj bi mogle da nam pozavide mnoge razvijenije i bogatije države, koje raspolažu mnogo većim društvenim resursima sa kojima su i same krenule u borbu protiv svih posledica pandemije”, rekao je Dačić.

On je kazao da u teškom vremenu, Srbija ne da je samo očuvala temeljne vrednosti i prava koje je definišu kao napredno, humano i uređeno društvo, već je uspela da unapredi svoj ukupni društveni ambijent.

Kao posebnu vrednost, Dačić je istakao, blagodet koju smo ponovo otkrili tokom aktuelne krize, a to je solidarnost na svim nivoima. “Ovu pomalo zaboravljenu vrlinu, na koju smo bili ponosni vekovima, naše društvo je u punoj meri iskazalo tokom svih ovih teških meseci i na to treba da budemo ponosni kao zajednica”.

“Pružali smo pomoć jedni drugima, brinuli smo o starijima, o siromašnima i bolesnima, naši lekari i medicinsko osoblje i danas čine ogromne napore ispunjavajući svoju humanu dužnost… Bez ovakvog zajedništva, solidarnosti i odgovornosti prema drugima, ne bismo mogli da se uspešno nosimo sa pandemijom, a to treba da nam ostane kao trajna zajednička vrlina i za period nakon krize”, rekao je predsednik Narodne skupštine.

Što se tiče institucije na čijem je čelu, Dačić je rekao, da može samo da izrazi zadovoljstvo što je već na samom početku svog mandata jasno naznačno da će oblast ljudskih prava biti jedan od prioriteta u radu Narodne skupštine Republike Srbije.

“Želim da povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, ponovim snažnu privrženost Republike Srbije stalnoj i angažovanoj zaštiti osnovnih ljudskih prava. Siguran sam da to govorim u ime svih narodnih poslanika, koje ovde predstavljam, ali i u ime političke partije kojoj pripadam, kao i naših prijatelja i partnera iz Srpske napredne stranke, jer vrednosti o kojima danas ovde govorimo i na čiju dalju promociju i zaštitu se još jednom obavezujemo, stoje u osnovi našeg političkog delovanja”, istakao je ovom prilikom Ivica Dačić, predsednik Narodne skupštine Republike Srbije.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica saopštenje

Comments