Trendafilova: Pravda će biti zadovoljena

Ekaterina Trendafilova, predsednica Specijalizovanih veća Kosova (SVK) u Hagu, rekla je da će se obezbediti da pravda bude zadovoljena kao i da će rad SVK, odluke i presude govoriti sami za sebe.

“Specijalizovana veća funkcionišu bez ičijeg uticaja i uplitanja, političkog ili bilo kakvog drugog. Specijalizovana veće i njihove sudije su nezavisni, ne postupaju ni po čijim uputstvima i rukovode se samo zakonom. Sva tri rukovodioca i sve sudije da li su svečanu izjavu da će svoju dužnost obavljati nezavisno i nepristrasno. Svako kršenje te obaveze, mada ne verujem da će ih biti, podlegaće relevantnim disciplinskim mehanizmima”, rekla je Trendafilova u intervjuu za Politiku.

Ona napominje da u Hagu “vrlo ozbiljno pristupaju svojoj zakletvi i kao sudije su rešeni da štite integritet postupka i čuvaju svoju nezavisnost i nepristrasnost”.

U pritvoru u Sheveningenu su sedmorica komandanata i veterana tzv. OVK, među njima i Hašim Tači.

“Postoje pokušaji da se podrije legitimitet SVK, ali oni nisu novost i sigurno će ih biti dok god postoji ovaj sud. Nećemo se upuštati ni u kakve političke debate, već ćemo se baviti onim što je mandat SVK, a to je da obezbedimo da pravda bude zadovoljena”, dodala je ona.

Predsednica SVK dodaje da će javnost, “uključujući srpsku, moći sama da zaključi da li je SVK ispunio ulogu koja mu je poverena mandatom”.

“Verujem da će rad SVK, odluke, nalozi i presude, govoriti sami za sebe. S tim u vezi, SVK nastoji da obezbedi da javnost bude informisana tačno, blagovremeno i na transparentan način”, ocenila je Trendafilova.

Upitana da prokomentariše da u javnosti ipak preovlađuje stav da na rad suda utiču međunarodni interesi i nalozi, pre svega, SAD, kao i da su optužnice deo budućeg kompromisa u vezi sa srpskim priznavanje Kosova i Metohijem, ona je rekla:

“SVK je sudska ustanova, nisu politička institucija. Ne postupamo ni po čijim uputstvima. To je sud koji je usnovan u skladu sa sporazumom koji je ratifikovala skupština Kosova i Metohije i usredsređen je isključivo na vođenje bezbednih, pravičnih, neprstransnih i nezavisnih sudskih postupaka. Mandat SVK je da obezbedi da se odgovorna lica privedu pravdi, da pravda bude zadovoljena u skladu sa najvišim standardnima, nakon temeljite analize predočenih dokaza. Pitanje priznavanja KiM i odnosa KiM sa Srbijom, odnosno, SAD, ne spada u mandat SVK”.

Trendafilova kaže da je bezbednost žrtava i svedoka koji stupaju pred sud SVK je od najvećeg značaja.

“U tom cilju, u SVK postoji specijalizovana služba čiji je zadatak pružanje zaštite i podrške žrtvama i svedocima, pre, tokom i posle suđenja. Radi njihove zaštite, aktivnosti te službe su strogo poverljive. Sudije mogu u toku suđenja da nalože niz zaštitnih mera za svedoke, kao što su brisanje imena iz spisa, dodela pseudonima, primena mere izmene lika ili glasa i izdavanje naloga za svedočenje na zatvorenoj ili poluzatvorenoj sednici. Svako ko veruje da je pretrpeo telesnu, duševnu ili materijalnu štetu kao direktnu posledicu nekog od krivičnih dela iz optužnice može podneti prijavu za prznavanje statusa žrtve koja učestvuje u postupku”, rekla je predsednica SVK.

Izvor: TV Most / Tanjug

Comments