Ansambl “VENAC” domaćin radionice sviranja na kavalu

Srpsko etnomuzikološko društvo organizuje radionicu sviranja na kavalu i pevanja uz kaval u Gračanici i Štrpcu, uz finansijsku podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i tehničku podršku Ansambla Venac.

Radionice predstavljaju važan deo projekta, pod nazivom “Istraživanje i revitalizacija prakse sviranja na kavalu na Kosovu i Metohiji”, koji je zasnovan na terenskom istraživanju i očuvanju raritetne instrumentalne i vokalno-instrumentalne prakse sviranja na kavalu, koju su 2011. godine Centar za očuvanje nasleđa Kosova i Metohije – Mnemosyne, Srpsko etnomuzikološko društvo, lokalne zajednice i kulturno-umetnička društva upisali na nacionalnu listu zaštite NKN elementa.

Ciljevi radionice su: kombinovanje praktične i teorijske edukativne aktivnosti u vezi sa NKN elementom – kavalom; prenos znanja mladim generacijama od strane stručnih lica; umreženost sa lokalnom zajednicom koja podržava očuvanje muzičko-kulturnog dobra; obezbeđivanje veće vidljivosti ovog ugroženog muzičko-kulturnog elementa; evaluacija neposrednih rezultata radionica i planiranje dugoročnih rezultata (podsticaj boljoj održivosti muzičke prakse).

Realizatori radionice su: dr Mirjana Zakić, etnomuzikolog, FMU, Beograd, rukovodilac radionice, predsednik SED-a; dr Sanja Ranković, etnomuzikolog, FMU, Beograd, voditelj radionice pevanja; dr muz. um. Miloš Nikolić, profesor kavala u Muzičkoj školi “Mokranjac” u Beogradu, voditelj radionice sviranja.

Za učešće u radionici u Gračanici od 10. do 13. oktobra, prijavljeno je 28 polaznika, uglavnom deca i omladina sa centralnog Kosova koja su članovi Dečijih ansambala Venac i Muzičke škole “Stevan Mokranjac” iz Gračanice, kao i deo kolektiva zaposlenih u Ansamblu “Venac”.

Ansambl “Venac” je za ovu radionicu obezbedio 28 kavala za svih 28 polaznika radionice.

Naredna radionica organizovaće se u Štrpcu od 14. do 18. oktobra.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica

Comments