OEBS objavio izveštaj o rešavanju imovinsko-pravnih zahteva na Kosovu

Misija OEBS-a na Kosovu objavila je danas izveštaj pod nazivom „Mehanizam za rešavanje masovnih imovinsko-pravnih zahteva: Iskustvo sa Kosova“, koji predstavlja analizu dvadesetogodišnjeg perioda rada mehanizama za rešavanje imovinskih potraživanja nakon 1999. godine.

U saopštenju dostavljenom javnosti ističe se da izveštaj analizira izazove sa kojima su se „Direkcija za stambena i imovinska pitanja, Kosovska agencija za imovinu, kao i sadašnja Kosovska agencija za upoređivanje i verifikaciju imovine susretali u svom radu, rezultate koje su ostvarili i preostale praznine“.

Navodi se da su poslednjih dvadeset godina, ove tri agencije rešile preko 70.000 stambenih, komercijalnih i poljoprivrednih potraživanja.

Međutim, ističe se da su poteškoće u obaveštavanju stranaka, u upravljanju imovinom, upravljanju sistemom zakupa, paralelno razmatranje predmeta od strane sudova, rušenje bespravne gradnje i naknada štete u predmetima, „predstavljali izazove u rešavanju imovinskih predmeta nakon sukoba“.

„U postkonfliktnim društvima sa pravosudnim sistemima u razvoju, redovni sudovi se suočavaju sa poteškoćama u razmatranju velikog broja post-konfliktnih imovinskih zahteva. Stoga je međunarodna zajednica uspostavila kvazi-sudska i upravna tela kako bi se olakšalo brzo rešavanje ovih imovinskih potraživanja“, rekao je šef Misije OEBS-a na Kosovu Jan Bratu, i dodao:

„Rešavanje nerešenih imovinsko-pravnih zahteva povezanih sa sukobom neophodan je preduslov za postizanje i održavanje stabilnosti svakog post-konfliktnog društva. Obezbeđivanje pravnih lekova za ova konkretna potraživanja doprinosi ne samo zaštiti i unapređenju ljudskih prava pogođenih strana, već može imati i pozitivan uticaj na proces pomirenja unutar društva“.

U saopštenju se takođe dodaje da u skladu sa svojim mandatom, Misija radi na unapređenju i zaštiti imovinskih prava nevećinskih zajednica i raseljenih lica, osiguravajući da su njihova imovinskih prava vraćena.

„Misija tesno sarađuje sa odgovornim institucijama na Kosovu na razvoju javnih politika i zakonodavstva i na njihovoj primeni nastojaći tako da obezbedi zaštitu individualnih imovinskih prava“, zaključuje se.

Izvor RKM-saopštenje

Comments