Ministarstvo za zajednice i povratak preuzelo mere zaštite od korona virusa

Ministarstvo za zajednice i povratak u skladu sa Uputstvom i preporukama Vlade i Ministarstva zdravlja Kosova momentalno je preduzelo sve neophodne mere zaštite zaposlenih od korona virusa (COVID-19), a sam rad u ovoj instituciji je prilagođen novonastaloj situaciji.

Neke od preduzetih mera zaštite obuhvataju:
• Istaknuta obaveštenja-posteri sa detaljnim koracima koje zaposleni moraju preduzeti u cilju zaštite sebe i drugih.
• Uručena sredstva za dezinfekciju ruku zaposlenima.
• Učestalo provetravanje, čišćenje, pranje i dezinfekcija svih radnih prostorija i predmeta.
• Omogućen rad od kuće samohranim majkama i očevima, kao i radnicima sa malom decom.
• Otkazane terenske posete i grupna okupljanja.
• Učestaliji telefonski kontakti sa povratnicima, raseljenima, ranjivim grupama i nevećinskim zajednicama.
• Neprestana koordinacija aktivnosti sa drugim resornim ministarstvima u pogledu potreba i mera zaštite povratnika, raseljenih, ranjivih grupa i nevećinskih zajednica.

Za neophodnu pomoć, podršku ili dopunske predloge zaštite ranjivih grupa građana pozovite 038 200 16 502

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica saopštenje

Comments