Kosnet: Da bi bilo koja demokratija funkcionisala, građani moraju da rade više od sedenja i posmatranja kako se političari utrkuju

“Verujem da su rezultati izbora 6. oktobra pokazali da iako su kosovski glasači možda podeljeni u pogledu stranaka koje podržavaju, da postoji velika glad za promenom: tačnije, za napredak u ekonomiji, u obrazovanju, pravdi, a koji bi stvorio put ka boljoj budućnosti.  Videli smo tu glad za napretkom i u visokom stepenu zainteresovanosti za novu inicijativu koju predvode Sjedinjene Države da se osveži ekonomska saradnja između Kosova i Srbije.  Kakogod da je nova vlada strukturisana, važno je da svi politički lideri zamlje – u opoziciji i u vladi – poštuju jaku želju javnosti za svežim pristupima” rekao je ambasador SAD-a na Kosovu Filip Kosnet na novogodi[njem prijemu koji je organizovan u Ambasadi u Prištini za predstvnike medija i civilnog društva.

Demokratija nije posmatrački sport, rekao je Kosnet. “Da bi bilo koja demokratija funkcionisala, njeni građani moraju da rade više od sedenja i posmatranja kako se političari utrkuju. Zbog toga, građani ne treba da misle da je njihova jedina opcija da glasaju na dan izbora svakih par godina i da se onda nadaju pozitivnom rezultatu.  Oni moraju da ostanu angažovani i u pripravnosti, aktivno komunicirajući svoje želje njihovim izabranim zvaničnicima i političarima i držati ih odgovornim za njihove postupke i odluke” .

Robusno civilno društvo i nezavisni mediji su kritični za naprednu demokratiju, rekao je ambasador.

Rekao je da amerikanci vide kosovsku etničku, kulturološku i jezičku različitost važnom i kao sredstvo izgradnje snažnog temelja za budućnost mira, pravde i napretka.

“Poštovanje prema različitosti je osnovni element američke veze sa Kosovom. I ja se radujem danu kada svi na Kosovu napreduju ka tome da posmatraju različitost zemlje u pozitivnom smislu. Kada ti ljudi koji, u najboljem slučaju, tolerišu prisustvo različitih zajednica, uvide da je različitost izvor snage i izvor ponosa” istakao je Kosnet.

Već dvadeset godina Amerikanci podržavaju Kosovo na putu ka jednakim prilikama i jednakoj pravdi, uključujući kroz investicije u kosovsko civilno društvo kroz grantove, edukaciju i obuku, i programe razmene, dodao je, istakavši da to rade “jer verujemo da je raznoliko, aktivno, i iznad svega hrabro civilno društvo jedan od stubova demokratskog društva. Ali da budemo jasni: sve ono što stranci mogu da urade je da vam pomognu da razvijete alate koji su vam potrebni kao društvu u izgradnji bolje budućnosti”.

Većinska zajednica ima posao da izradi inkluzivno okruženje unutar institucija i u društvu. Postoje praktična pitanja gde kosovska ministarstva i institucije moraju da rade bolje. 

“Ovde govorim o pitanjima kao što je pružanje jednakog pristupa zapošljavanju u javnom i privatnom sektoru; postizanje kvote zaposlenosti od deset procenata za nevećinske zajednice; poštovanje za jezička prava. Čak i mali napredak na ovim pitanjima otvara vrata ka inkluziji” rekao je Kosnet.

Ali većinska zajednica ne može sama da izgradi budućnost Kosova, naveo je Kosnet obraćajući se predstavnicima manjinskih zajednica.

” Kao građani Kosova, vaša uloga je da pomerite svoje društvo iznad toksične retorike koju šire političari koji se ponekad čine više zainteresovanim za manipulisanje tenzija zbog političke prednosti umesto za njihovo rešavanje.  Neki od vas su se suočili sa pritiscima od strane vladinih zvaničnika, medija, ili čak sopstvenih zajednica zbog vaše predanosti da instuticije i pojedince na vlasti držite odgovornim.  Potrebna je hrabrost i otpornost da se ta borba nastavi, i nada da je promena moguća”.

Vašim sugrađanima su potrebni lideri – ne samo u vladi već i u celom društvu – oni koji će pokazati tu hrabrost i nadu. Njima su potrebni ljudi kao vi da zastupaju njihova prava, da bace svetlo na kršenja osnovnih sloboda, da se bore protiv korupcije, da zahtevaju jednak pristup službama za svakog građanina Kosova, rekao je u svom govoru na novogoišnjem prijemu ambasador SAD-a u Prištini Filip Kosnet.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica

Foto: Zvanični sajt Ambasade SAD

Comments