OEBS predstavio izveštaj o životu Roma, Aškalija i Egipćana na Kosovu

Misija OEBS-a na Kosovu predstavila je danas izveštaj o životu i stanju zajednica Roma, Aškalija i Egipćana na Kosovu. Izveštaj obuhvata pregled stanja svih 24 kosovskih opština u kojima žive pripadnici ovih zajednica, saopšteno je iz OEBS-a.

Za svaku opštinu dat je kratak demografski opis, spisak naselja, kao i statistički podaci o infrastrukturi, zapošljavanju, obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti, zastupljenosti u odlučivanju i povratku i repatrijaciji, navodi se u saopštenju OEBS-a.

„Nadamo se da će ovaj pregled poslužiti kao izvor informacija, u cilju mobilisanja lokalnih i međunarodnih sredstava za dalju pomoć ovim zajednicama. On daje lokalnu perspektivu i kao takav može da bude vodič za ciljano programiranje. Ako je neki donator zainteresovan za određenu opštinu, on može odmah da nađe informacije. Isto tako, ako je zabrinut za određenu tematsku oblast, recimo obrazovanje, lako može da vidi kakva je situacija u svakoj opštini“, rekao je Dominik Drasnar, viši savetnik za zajednice u OEBS-u tokom predstavljanja izveštaja.

Iz OEBS-a poručuju da su posebno fokusirani na obezbeđivanje zastupljenosti pripadnika zajednica kosovskih Roma, Aškalija i Egipćana u procesima donošenja odluka, ali i na izrađivanje efikasne politike uključivanja i povećanje njihove mogućnosti zapošljavanja.

Svoje aktivnosti u 2020. godini, kako navode, započeće sponzorisanjem sveobuhvatne šeme stažiranja za odabrane svršene studente iz ove tri zajednice.

Izvor Kossev

Comments