Neodobravanje budžeta do aprila vodi Kosovo u krizu

Kosovo je započelo 2020. godinu bez odobrenog budžeta zbog kašnjenja u konstituisanju Skupštine Kosova, koja je ključna institucija koja treba da donese budžet a ako se to ne dogodi do aprila Kosovo će se suočiti sa krizom.

Međutim, ni nakon konstituisanja skupštine 26. decembra prošle godine, zakonodavci se još uvek nisu okupili da bi dali zeleno svetlo za njegovo odobrenje.

Stručnjaci procenjuju da njegovo neodobravanje do aprila vodi u haos.

Iako se ne očekuju problemi tokom prva tri meseca ove godine, okolnosti se mogu promeniti u slučaju neodobravanja budžeta do aprila.

Ako parlamentarci ne usvoje budžet za ovu godinu, sve plate, penzije i druge usluge biće obustavljene od aprila. Prema ekonomskim stručnjacima, to izaziva haos, finansijsku i budžetsku krizu na Kosovu.

Sa druge strane, zvaničnici kosovske vlade rekli su za Zeri da je osiguran dovoljan budžet za pokrivanje prva tri meseca ove godine.

Do sada je usvojen samo srednjoročni okvir rashoda 2020 – 2030, što je glavni dokument na osnovu kojeg bi trebalo da bude sastavljen godišnji budžet za 2020. godinu.

U tom okviru, predviđeno je da budžet Kosova iznosi oko 2,4 milijarde evra.

Izvor Kosovo Online

Comments