Politička blokada će uzrokovati probleme lokalnoj ekonomiji

Otvaranje novih radnih mesta i razvoj malih i srednjih preduzeća na Kosovu, od strane ekonomskih stručnjaka, navedeni su kao dva najvažnija ekonomska prioriteta za 2020. godinu, međutim, ekonomski stručnjaci kažu da će “politička blokada prouzrokovati probleme u lokalnoj ekonomiji“, prenosi RTK.

Ekonomski stručnjaci procenjuju da će politička blokada stvoriti probleme lokalnoj ekonomiji, te Naim Gaši kaže za Radio Kosovo da će problem biti implementacija kapitalnih projekata.

Prema njegovim rečima, zdravstvo, obrazovanje, otvaranje novih radnih mesta trebalo bi da budu prioriteti buduće vlade u razvoju zemlje.

 „Odlaganja u uspostavljanju institucija pored ekonomskog aspekta takođe utiču na imidž i obeshrabrivanje stranih investicija koje su Kosovu potrebne. Obrazovanje i zdravstvo trebalo bi da budu dva primarna sektora u budućoj vladi, jer će se ta dva sektora uskoro raspasti, da ne kažemo propasti “, rekao je Gaši.

Predsednik Privredne komore Kosova Berat Rukići, apeluje da se nove institucije zemlje formiraju što je pre moguće, a kako kaže, odlaganje nanosi nepopravljivu štetu ekonomskom razvoju.

 “Kosovo ne treba da bude zadovoljno  ekonomskim rastom, u 2019. godini nismo uspeli da stvorimo uslove za održiv rast koji ne bi bio četiri ili pet procenata, već ciljati na više na sedam ili osam”, rekao je.

 Iz Unije privrednika Kosova Agim Šahini, kaže za Radio Kosovo da bi naredna vlada trebala imati prioritet u izradi nacionalne strategije za ekonomski razvoj zemlje.

 “U toj bi strategiji prioritet bi trebalo dati ekonomskom razvoju zemlje, mi trenutno ne znamo koji je razvojni prioritet zemlje, kao privatnici,  možemo reći da imamo neke inicijative, ali u pogledu države one su često ometane. Prema tome, planiranje razvoja ekonomije treba da bude prioritet vlade u budućnosti… kako bi se fokusirali na  plan i program “, rekao je Šahini.

U međuvremenu, eksperti veruju da bi projekat Privrednog suda trebalo razviti i povećati bezbednost, kako kažu, što može uticati na tokove stranih ulaganja na Kosovu. Međutim, Kosovo je ušlo u novu godinu bez usvajanja budžeta za 2020.,  za koji se ove godine očekuje da iznosi oko 2,4 milijarde evra.

Izvor: Kosovo Online, RTK 1

Comments