Sapunov: Predavanje o Informacionim ratovima u globalnom medijskom prostoru i njihovoj ulozi u raspadu Sovjetskog Saveza i SFRJ

Prof.dr Vladimir Igorovič Sapunov sa fakulteta za žurnalistiku Voronješkog državnog kakulteta, dva dana gostuje na Filozofskom fakultetu prištinskog univerziteta. Predavanje Informacioni ratovi u globalnom medijskom prostoru i njihova uloga u raspadu Sovjetskog saveza i Jugoslavije, tema je koja je zainteresovala studente ovog fakulteta.

U savremenom društvu nesporna je činjenica da jednu od vodećih uloga, kako u mirndopskim tako i u ratnim uslovima igraju mediji. Njihov uticaj je ogroman.

O uticaju lokalnih i globalnih medija i događajima devedesitih u Sovjetskom Savezu, zašto se raspao i o događajima u Jugslaviji govorio je, danas na Filozofskom fakultetu Vladimir Igorovič Sapunov na temu “Informacioni ratovi u globalnom medijskom prostoru i njihova uloga u raspadu Sovjetskog Saveza i SFRJ”.

“Ovo predavanje će biti interesantno za studente svih nivoa studija a naročito za one sa filozofskog odseka”, rekao je dekan Filozofskog fakulteta Vladan Virijević.

I studeni, Anđela Milovanvić i Nikola Stanković kažu da su u predavanja bila interesantna, profesor je bio zanimljiv i dosta toga su saznali.

Cilj Filozofskog fakulteta je da se funkcije ovog fakulteta podignu na viši nivo pa se zato često organizuju predavanja eminentnih stručnjaka iz zemlje i inostransva.

Izvor: TV Most

Comments