“Korupcija – ružna i štetna pojava po kosovsko društvo”

Pravosudni sistem na Kosovu i dalje se suočava sa brojnim izazovima, a borba protiv korupcije je na prvom mestu, rečeno je na devetoj konferenciji o pravosuđu u organizaciji Sudskog saveta Kosova. Pravosuđe je ogledalo društva, smatra advokat Dejan A. Vasić.

Veliki broj nerešenih slučajeva, neopravdano odlaganje ili otkazivanje saslušanja, poništavanje odluka, oduzimanje imovine, samo su deo problema sa kojima se suočava pravosudni sistem na Kosovu, rečeno je tokom konferencije o dostignućima i izazovima pravosudnog sistema tokom 2019. godine.

Samo nezavisno pravosuđe može da brani demokratske vrednosti od političkih interesa i sudije treba da budu spremne da ne padnu pod uticaj, smatra predsednik Vrhovnog suda Kosova Enver Peci.

„Jedan od glavnih problema sa kojima se danas suočava pravosudni sistem je borba protiv korupcije, ružna i krajnje štetna pojava za državu i društvo na Kosovu u celini. Ona ometa razvoj zemlje, ozbiljno narušava mir i socijalnu sigurnost, promoviše samovolju, nepravedno polarizuje društvo, značajno toleriše kršenja osnovnih ljudskih prava i sloboda. S tim u vezi, dosadašnji rezultati nisu zadovoljavajući i potrebni su konkretni rezultati”, smatra Peci.

Međutim predsedavajući Sudskog saveta Kosova, Skender Čočaj ističe da se godina za nama može smatrati uspešnom za pravosudni sistem jer je došlo do pozitivnih pomaka.

„Tokom ove godine svedoci smo brojnih izmena u zakonodavstvu, uključujući Zakon o Sudskom savetu, Zakon o Sudovima i Zakon o disciplinskoj odgovornosti sudija i tužilaca. Ovim promenama nametnuta je potreba za posvećenošću Sudskog saveta Kosova u izdavanju podzakonskih akata, za šta smo doneli niz propisa i doneli važne odluke u cilju obezbeđivanja pravilnog funkcionisanja pravosudnog sistema” rekao je Čočaj.

Vršilac dužnosti ministra pravde Abeljard Tahiri smatra da je pravosuđe na Kosovu u poslednje dve godine poprimilo novu dimenziju.

“Broj sudija po glavi stanovnika dostigao je gotovo evropski standard. Danas se o budžetu pravosuđa ne govori kao o trošku, već investiciji. Broj stručnih saradnika se povećao i nastaviće da raste u budućnosti. Danas sudije na Kosovu primaju dostojanstvenije plate”, naglasio je Tahiri.

Ocenjujući pravosuđe na Kosovu, ali i integraciju pravosuđa na Severu, advokat Dejan A. Vasić navodi da je pravosuđe ogledalo društva.

“Pravosuđe na Kosovu isto je onakvo kakvo nam je i društvo. Odgovor na vaše drugo pitanje, kako ocenjujem pravosuđe na Severu Kosova, nakon integrisanja radnika srpskog pravosuđa u pravosudni sistem Kosova stvorena je dobra atmosfera i sud koji je otvoren na Severu, osnovni i apelacioni, mislim da svoj posao rade na zadovoljavajući način, a očekujem da to bude još bolje u vremenu koji sledi”, rekao je Vasić za RTK2.

Šef Oebs-a Jan Bratu napominje da su u demokratskom društvu nezavisnost i transparentnost sudstva kamen temeljac vladavine zakona.

“Ono što vidimo su stalna odlaganja suđenja, neadekvatno sastavljene optužnice, nedovoljan broj kvalifikovanih prevodilaca, nepoštovanje proceduralnih rokova. To ne kažemo kako bismo prstom  upirali u krivce, već kako bismo pronašli nedostatke ali i mogućnosti za njihovo rešavanje”, naveo je Bratu.

Na konferenciji su govorili i šef Odeljenja za vladavinu prava pri Kancelariji EU na Kosovu Cezari Mičalcuk kao i sudija Vrhovnog suda Albanije Maksim Koku koji je predstavio izazove pravosuđa u toj zemlji.

Konferenciju “Dostignuća i izazovi pravosuđa 2019.”, organizovao je Sudski savet Kosova uz podršku misije OEBS-a na Kosovu.

Izvor RTK2

Comments