Misija OEBS-a na Kosovu predstavila izveštaj i dokumentarni film o povratku

Misija OEBS-a na Kosovu predstavila je danas izveštaj pod nazivom „Procena dobrovoljnog povratka na Kosovo“ koji pruža pregled celokupne situacije povratka na Kosovo, kao i dokumentarni film o povratku pod nazivom „Biti svoj na svome“.

Izveštaj pruža pregled pravnog okvira koji se koristi u procesu povratka i njegovu primenu na Kosovu, uključujući: informacije o imovinskim pravima relevantnim za raseljena lica i povratnike; procenu bezbednosne situacije za povratnike i pregled procesa pronalaženja trajnih rešenja za raseljena lica sa Kosova. Izveštaj ima za cilj da podigne svest o kompleksnosti sa kojom se suočavaju povratnici i izazovima sa kojima se institucije suočavaju dok pokušavaju da se bave ovim problemom. Izveštaj sadrži skup preporuka za ministarstva koja su uključena u proces povratka, kao što su jačanje institucionalne saradnje i traženje mogućnosti za dodeljivanje zemljišta u projektima koji se tiču povratka.

Dokumentarni film predstavlja uvid u pojedinačne slučajeve raseljenih lica i poteškoće sa kojima se suočavaju nakon povratka na Kosovo.  On  pruža drugačiju perspektivu, pružajući lične i ljudske priče koje naglašavaju stvarnost koju su doživeli neki povratnici.

Tokom  predstavljanja, ambasador Jan Bratu, šef Misije OEBS-a na Kosovu, istakao je važnost pune primene novog okvira i poštovanja prava povratnika.

„Raseljena lica treba da budu u mogućnosti da se slobodno kreću; da budu u stanju da mirno uživaju u svom posedu, da se poštuje njihov porodični i privatni život i da ne budu diskriminisani. Pravo na povratak je sadržano u međunarodnom pravu i zagarantovano ustavom i zakonodavstvom Kosova“, rekao je Bratu.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica

Comments