Analize trendova 2019 – Većina Srba na KiM ne veruje političarima i ne vidi poboljšanje; imigracija – veliki problem

NVO „Aktiv“ iz Kosovske Mitrovice predstavila je danas Analizu trendova 2019. godine, koja sadrži stavove srpske zajednice na Kosovu i Metohiji  u vezi najvažnijih političko-bezbednosnih i socio-ekonomskih pitanja. Istraživanje je vršeno  u deset opština na Kosovu sa većinskim srpskim stanovništvom, koristeći se anketama, fokus grupama i intervjuima, kao instrumentima za prikupljanje podataka.

Prema rezultatima ovih analiza, 92% ispitanika smatra da opšti trendovi na Kosovu nisu ohrabrujući po srpsku zajednicu. Ovaj podatak se dalje objašnjava  lošom konotacijom kojom se karakterišu svi važni politički i društveni procesi na terenu, a koju građani prepoznaju. Pa tako, čak 41,6% ispitanih građana smatra da su nezaposlenost i loša ekonomska situacija, glavni problemi sa kojima se suočavaju i ovo je prvi put da se taj problem identifikuje kao glavni. Dosad, u protekle četiri godine koliko se istraživanja vrše, loša i neizvesna  bezbednosna situacija smatrane su gorućim pitanjem.  Visokih 60,2% ispitanih kaže da ne postoji nijedan političar kome veruju. To objašnjava sledeći podatak, prema kome najveća opasnost po bezbednost na Kosovu,  prema mišljenju 50% anketiranih,  jesu efekti trenutnih političkih procesa.

Od ukupnpg broja anketiranih, 75,6% kaže da se ne oseća slobodnim da iznese svoja politička uverenja  a 46,9% kaže da nezavisni stavovi i kritičko mišljenje nisu u dovoljnoj meri zastupljeni u medijima.

Po prvi put, anketirani su upitani šta misle o ideji razgraničenja, i prema rezultatima, ukupno 73,3% njih se ne slaže sa tom idejom –  80% na jugu, odnosno 66% na severu Kosova.

Najvažniji podatak, koji dugoročno gledano, ova analiza donosi, jeste činjenica da čak 55,3% ispitanih u narednih pet godina sebe ne vidi na Kosovu.

„Ovo je trend u porastu. Na ovaj negativni trend, prvi put smo ukazali javnosti pre četiri godine, kada je on iznosio oko 46% odsto“ kaže izvršni direktor NVO „Aktiv“ Miodrag Milićević  uz napomenu da su se u protekle četiri godine ova ispitivanja vršila isključivo u opštinama na severu Kosova.

„Sada imamo širi kontekst i  to je poprilično alarmamtno i radi se o veoma ozbiljnom problemu za ionako devastiranu srpsku zajednicu na Kosovu“ kaže Milićević.

Komentarišući  podatak da 92% stanovništva opšte trendove na Kosovu ne smatra ohrabrujućim, Milićević navodi da imamo kontinuitet u tome da je čovek zadovoljan napretkom i dodaje da je iznenađujući podatak da upravo politiku čak 50% ispitanika smatra opasnošću po bezbednost.

„Naprosto, čudno je da ljudi politiku umesto mehanizma  boljitka i promena, doživljavaju kao pretnju i prepreku normalnom životu“ ističe Milićević.

Prezentaciji rezultata ove analize, prisustvovao je i viši savetnik berlinskog Saveta za demokratizaciju politike Bodo Veber, koji je rekao da je oduvek na kosovske Srbe gledao kao na objekat i sredstvo politike  koja se vodi na relaciji Beograd –Priština, te da je iz tog ugla smatrao da će dijalog rešiti probleme, i time bi iz stanja objekta, srpski narod  postao subjekat svoje sudbine, možda ne kako je rekao „iz ugla nacionalnog narativa, ali iz ugla građanina, svakako“.

„Rezultati ove analize su jasni – građani nisu zadovoljni nikako“ kaže Veber i dodaje da je slična situacija u celom regionu, te da posebno kada su migracije u pitanju, narod odlazi najmanje iz socio-ekonomskih razloga, već mahom zato što su izgubili nadu u bolju budućnost i iz želje za „normalnim životom“.

„Migracije su toliko uzele maha, da mogu da kažem da se radi o seobama u celoj regiji.   Pored Kosova, slična je situacija i u Bosni i Hercegovini i to nije slučajno. Razlog je nerešeno statusno pitanje“ napominje Veber i posebno ističe da je uzrok svih problema neodvajanje nacionalne politike i nacionalne priče od realnog života.

O rezultatima su govorili i predstavnici medija  sa severa Kosova – Nenad Radosavljević i Željko Tvrdišić.

Obojica su akcenat stavila na  podatke vezane za medije i slobodu političkog izjašnjavanja.

Radosavljević smatra da  je kakvi god rezultati bili, situacija u pogledu slobode kritičkog  pristupa situaciji, na Kosovu bolja nego u centralnoj Srbiji, te da  je sloboda iznošenja političkih stavova, stvar odluke pojedinca.

Tvrdišić naglašava da je normalno da građani ne veruju političarima kada im već 20 godina nije nimalo bolje i da su zabrinutost i ravnodušnost glavna osećanja koja se u građanstvu javljaju. On ističe da ovi rezultati moraju biti signal nadležnima da na najodgovornije pozicije treba da dođu najbolji kadrovi i da se deinstalira sve loše što se u prethodnim decenijama nakupilo u  institucijama.

Rezultati analiza biće predstavljeni 26. novembra u Prištini, a potom i u Beogradu, u decembru mesecu.

Ova analiza  urađena je u okviru projekta „ Analiza trendova- istraživanje javnog mnjenja u srpskoj zajednici na Kosovu“ koji se realizuje uz finansijku podršku Kosovske fondacije za otvoreno društvo.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica

Comments