Sto žalbi na konačne rezultate izbora

Izborni panel za žalbe i predstavke je u zakonskom roku od 24 sata od proglašavanja konačnih rezultata primio 100 žalbi.

Najviše žalbi toj instituciji podnela je stranka Slobodana Petrovića, Samostalna liberalna stranka (SLS), 42. Demokratski savez Kosova (DSK) je takođe podneo 23 žalbe, Samoopredeljenje 5 žalbi. Demokratska partija Kosova (DPK) 12 žalbi i koalicija Socijaldemokratska inicijativa Kosova, Alijansa novo Kosovo i Partija pravde 6 žalbi.

Od kandidata za poslanike, žalbe su podneli Valjon Ramadani iz Samoopredeljenja i Mufera Šinik iz Demokratske partije kosovskih Turaka.

Strane nezadovoljne odlukom Izbornog panela imaju pravo žalbe Vrhovnom sudu Kosova u roku od 24 sata od prijema odluke.

Kao poslednja instanca u postupku žalbe je Ustavni sud Kosova i do sada je takvu mogućnost najavila koalicija SDIK, ANK i PP.

Međutim, kako ocenjuju pravni stručnjaci, žalba Ustavnom sudu neće dovesti u pitanje potvrđivanje rezultata izbora i formiranje novih institucija Kosova.

Izvor: Beta

Comments