Kosovska policija ohrabruje građane da sarađuju i izveštavaju o nezakonitim slučajevima tokom izbornog procesa

Kosovska policija saopštila je da je napravila potrebno operativno planiranje na vreme, za nesmetano odvijanje izbornog procesa kao veoma važnog procesa.

U saopštenju se ističe se da ovaj operativni plan predviđa stvaranje sigurne klime za sve građane, kao i održavanje javnog mira, reda i bezbednost pre, za vreme i posle izbora.

“Operativno planiranje predviđa sprovođenje policijske akcije u četiri faze, poput započinjanja predizbornog perioda evaluacije, zatim angažovanja u pružanju sigurnosti tokom izborne kampanje, angažovanju i obezbeđivanju sigurnosti u ključnoj fazi izbornog dana kao dana (Z ), kao i period nakon izbora koji predviđa transport pod okriljem i sigurnost osetljivog materijala do kraja procesa” dodaje se u saopštenju kosovske policije.

“Kosovska policija će angažovati dovoljan broj policajaca različitog profila koji pripadaju različitim jedinicama unutar Kosovske policije i preduzela je dodatne mere imenovanjem policijskih koordinatora sa CIK-om i drugim uključenim institucijama u procesu”

“U isto vreme, KP će preduzeti mere za pokretanje i krivično gonjenje bilo kojeg dela protiv prava glasa i preduzimaće sve procesne / krivične radnje protiv svakog ko krši zakone koji regulišu / sankcionišu nezakonito sprovođenje slobodnih i demokratskih izbora, u uskoj koordinaciji i saradnji sa Državnim tužilaštvom, prema akcionim planovima i prethodnim sporazumima zasnovanim na zakonu” ističe kosovska policija u svom saopštenju.

“Kosovska policija ohrabruje sve građane da sarađuju sa Kosovskom policijom i istovremeno izveštavaju o svim nezakonitim slučajevima koji se odnose na bezbednost i izborni proces, ili čak van njih” zaključuje se u saopštenju.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica saopštenje

Comments