ACDC: Dosta prostora za napredak lokalnih samouprava na severu Kosova

Iako postoji određeni napredak u transparentnosti rada lokalnih samouprava na severu Kosova, još dosta toga treba da se uradi po pitanju prosleđivanja informacija građanima i njihovom upoznavanju sa procesima donošenja odluka, rečeno je između ostalog na javnoj diskusiji na temu “Transparentnost lokalne samouprave”, održanoj u Zubinom Potoku, u organizaciji NVO Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC).

Na javnoj diskusiji bilo je reči o transparentnosti ove lokalne samouprave i učešću građana u njenom radu, a ujedno su predstavljeni i rezultati istraživanja koje je NVO ACDC uradio na ovu temu.

Predstavnik ACDC, Darko Nedeljković, rekao je da projekat koji ova organizacija sprovodi, na neki način predstavlja doprinos lokalnim samoupravama i njihovim zalaganjima u podizanju transparentnosti na viši nivo, kao i uključivanju građana u donošenju odluka. 

Nedeljković je rekao da postoji određeni napredak i određeni nivo transparentnosti vlasti, ali da na tome još uvek treba raditi i treba ga podići na viši nivo. 

“Sama transparentnost u donošenju odluka, iako uočljiva u nekim segmentima, još uvek nije na potrebnom nivou. Mora se više raditi na prosleđivanju informacija građanstvu i njihovom upoznavanju sa procesima donošenja odluka, kroz učešće u konsultativnim grupama. Građani se moraju bolje upoznati sa svojim pravima, kao i sa mehanizmima i institucijama koje ta prava štite. Napredak postoji, ali ima još mnogo stvari na kojima treba raditi i koje treba poboljšati” – rekao je Nedeljković.

On je predstavio i rezultate istraživanja sprovedenog u sve četiri opštine na severu Kosova, u okviru kojeg su rađene fokus grupe i anketirano 309 ispitanika, od toga 109 na terenu, dok je 179 učesnika popunilo onlajn anketu na Internet stranici ACDC-ja. 

Prema istraživanju, samo 13,7 odsto ispitanika izjasnilo se da je dobro informisano o Zakonu o lokalnoj samoupravi, 58 odsto ne zna da su sednice lokalne samouprave javne, 62 odsto ispitanih građana smatra da odluke lokalne samouprave nisu dostupne široj javnosti, 53 odsto ispitanih nije upoznato sa zakonskom obavezom lokalne samouprave da održava javne sastanke, 42 odsto građana ne zna kome da se obrati ako lokalna samouprava ne reši njihov problem.

Zatim, samo 30 odsto ispitanika je čulo za konsultativne komisije, a čak 74 odsto ne zna ko te komisije sačinjava. 

Učesnicima ankete je postavljeno i pitanje šta bi promenili ili predložili da se transparentnost lokalnih samouprava poboljša, na šta je 52 odsto njih odgovorilo da treba povećati dostupnost informacija, 47 odsto ispitanika misli da treba zaposliti stručne ljude i 37 odsto ispitanika smatra da treba ubrzati administrativne procedure. 

Jovana Obradović, odbornica u SO Zubin Potok, ocenila je da su po pitanju transparentnosti stvari u opštini Zubin Potok počele da se menjaju nabolje u poslednjih nekoliko meseci.

Ona je navela da su sada više zastupljene rasprave, a informacije su malo više dostupne nego ranije.

Obradović je napomenula da su, što se Skupštine tiče, sednice od samog početka javne, ali nije bilo toliko poziva mladima i uopšte građanima da prisustvuju, za razliku od ove godine.

“Ranije je bio slučaj da se nešto objavi nakon što se desi, odnosno donese neka odluka, a nije bio slučaj da se pre nego šo se nešto uradi, građani informišu pa da se onda u nekim situacijama zajednički donose odluke. U tom smislu vidim drugačiju situaciju i pomak, mada ne mogu da kažem da i ranije rad nije bio transparentan” – kazala je Obradović. 

Ona je dodala da po pregledu na opštinskoj internet stranici i broju građana koji žele da se informišu vidi da je informisanost građana relativno dobra.

Obradović je istakla i da je primetno da je zainteresovanost mladih veća nego ranije.

To je, ocenila je, vrlo pozitivno, jer, kako kaže, postoji mnogo stvari koje mogu da se reše u konsultacijama sa mladima, kako bi opština bolje funkcionisala i bila na bolji način u službi svojih građana. 

Dalibor Galjak, predsednik Lokalnog saveta omladinskog delovanja (LYAC), rekao je između ostalog da će se ova organizacija u narednom periodu takođe baviti ovom temom.

“Nadamo se da ćemo uspeti da približimo informacije, kako mladima, tako i ostalim građanima Zubinog Potoka. Što se transparentnosti tiče, mislim da je opština radila na tome, i da je sada bolji ‘protok informacija’ ka građanima” – rekao je Galjak. 

Javna diskusija je deo projekta “Jačanje transparentnosti i učešća građana u donošenju odluka na lokalnom nivou na severu Kosova”.
ACDC ovaj projekat sprovodi u saradnji sa medijskim partnerom Radijom Kontakt plus. 

Projekat podržava Kosovska fondacija za otvoreno društvo – KFOS.

Izvor: Radio Kontakt plus


Comments