Predsedavajući Skupštine opština na sastanku sa ministarkom Hodžić

Na poziv kosovske ministarke administracije lokalne samouprave Adrijane Hodžić, u saradnji sa predsedavajućima Skupštine opština održan je zajednički sastanak. Tim povodom, razmatrana su pitanja vezana za objedinjavanje sistema administrativne podrške rada Skupštine opština, razmatranje administrativnog uputstva o sastavu odbora, kao i zakonske obaveze o procesu procene zakonitosti.

Predsedavjući Skupštine opština su predstavili izazove u svom radu i tim povodom dobili podršku ministarke, da će se u okviru nadležnosti rada njenog ministarstva preduzeti sve zakonske mere u cilju povećanja efikasnosti funkcionisanja Skupštine opština.

Hodžić je istakla da je “MALS spreman da preduzme sve potrebne zakonske mere u cilju podrške rada Skupštine opština. Skupština opštine je najviši organ lokalne samouprave, dok su njeni članovi društvena elita”.

Na kraju sastanka svi prisutni složili su se da je neophodno da MALS preduzme pravovremene mere, a sve u cilju poboljšanja zakonskog okvira i povećanja efikasnosti rada skupština opština.

Izvor :Radio Kosovska Mitrovica,saopstenje

Foto: MALS

Comments