Javne nabavke na severu Kosova

Analiza NVO “Centar za zastupanje demokratske kulture” (ACDC) pokazuje da privrednici na severu Kosova nisu dovoljno upoznati sa procesom javnih nabavki u opštinama na severu Kosova. 

To je rečeno na današnjoj završnoj konferenciji koju je ACDC sproveo u okviru projekta „Javne nabavke na severu Kosova“, projekta koji je podržala Kosovska fondacija za otvoreno društvo (Kfos). 

Direktor ACDC Dušan Radaković kaže da su većina preduzeća na severu Kosova mala i da tu možda leži ključni problem zašto je većina privrednika nezainteresovana za proces javnih nabavki. 

„Većina vlasnika malih i srednjih preduzeća smatra da nema kapaciteta i mogućnosti da se prijavi na tender javnih nabavki, da isti dobiju, usled čega i neka vrsta letargije vezano za proces javnih nabavki,“- navodi Radaković. 

Sa druge strane, vlasnici srednjih preduzeća kojih je svega nekoliko u četiri opštine na severu Kosova, prate procese i pozive za javne nabavke i učestvuju na njima a kao problem vide da su tenderi za javne nabavke često ukrupljeni što sužava mogućnost za njihovo dobijanje, kaže Radaković. 

Na konferenciji je bilo reči i o funkcionisanju elektronske platforme za javne nabavke (e-prokurimi.rks.gov.net) koja je centralizovani sistem za javne nabavke na Kosovu. 

Argon Ibiši iz Regulativne komisije za javne nabavke rekao je da je u opštinama na severu manje ponuda za javne nabavke u odnosu na opštine u drugim delovima Kosova. Na severu Kosova prosečno se beleže 2 do 3 ponude dok je u drugim delovima to između četiri i pet, rekao je on.

Ibiši je pozvao privrednike da se bolje upoznaju sa radom Platforme za e-nabavke i na kojoj postoje svi podaci od kriterijuma, potrebne dokumentacije, broja prijavljenih subjekata na tenderima i slično. 

NVO ACDC je kroz istraživanje, koje je sprovedeno kroz fokus grupe, došla do zaključka da postoji veliki  prostor neinformisanost i predrasuda kod privrednika i čitav spektar nedostataka u shvatanju njihove uloge u odnosu i postupcima prema praćenju i učestvovanju na javnim tenderima. 

U ovoj NVO navode i to da bi otvaranje opštinskih kancelarija za rad i pomoć privrednicima umnogome olakšallo posao privrednicima i podiglo njihovu zainteresovanost za učešće na tenderima. 

Izvor: Radio Kontakt plus

Comments