Ministarka Hodžić o problemima opština, angažovanju civilnog sektora i ekonomskog razvoja

Ministarka administracije lokalne samouprave Adrijana Hodžić sastala se danas sa predstavnicima NVO-a CoDe, sa kojima je razgovarala o angažovanju civilnog društva i saradnji sa institucijama Kosova.

Ministarka Hodžić je naglasila da je uspostavljen neophodni okvir podzakonskih akata i strateških dokumenata Vlade u partnerstvu sa civilnim društvom, koji omogućavaju i jačaju saradnju između institucija zemlje i civilnog društva, dakle Uredba Ministarstva finansija br. 04/2017 o kriterijumima, standardima i procedurama javnog finansiranja NVO-a i Vladina strategija za saradnju sa civilnim društvom 2019-2023.

Hodžić je takođe naglasila činjenicu da je MALS dobar institucionalni model saradnje sa civilnim društvom, gde se skoro u svakoj izradi javne politike i u svakom procesu zapošljavanja, civilno društvo je bilo pozvano da učestvuje i da postane partner. 

Ministarka Hodžić se takođe danas gradonačelnikom opštine Mamuša Abdulah Krasnić, sa kojim su razgovarali o dostignućima i izazovima sa kojima se opština Mamuša suočava.

Tokom razgovora, gradonačelnik Krasnic je predstavio neke zahteve za realizaciju projekata, koji se smatraju prioritetnim potrebama opštine i za koje je zatražio podršku ministarke.

Ministarka je danas o aktuelnim temama na Kosovu razgovarala i sa poslanicom Kosovskog parlamenta Mimozom Kusari – Lila.

Hodžić se zahvalila poslanici Kusari – Lila na njenom angažovanju u političkom i javnom životu, radi napretka procesa i posebno u unapređenju kosovskog zakonodavstva, sa fokusom na polju ekonomskog razvoja.

Poslanica Kusari – Lila čestitala je ministarki Hodžić na preuzimanju nove dužnosti i naglasila je da jačanje saradnje i tretiranje tema od interesa za zemlju, predstavljaju glavne elemente koji nam omogućavaju da imamo jasno i prosperitetno putovanje, dajući prioritet opštinama, kao glavnim nosiocima pružanja usluga za građane i poboljšanju njihovog života.

Ministarka Hodžić i poslanica Kusari – Lila saglasile su se da se komunikacija treba nastaviti i ubuduće, kako bismo zajednički pružili sigurnost i neophodnu podršku za opštine na Kosovu.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica

Comments