Hodžić: Značajno povećanje učinka u radu opština na Kosovu

Ministarstvo administracije lokalne samouprave organizovalo je svečanost povodom  objavljivanja Izveštaja o učinku opština za 2018. godinu, kao i dodele nagrada opštinama.

Ministarka MALS-a Adrijana Hodžić je povodom objavljivanja izveštaja naglasila da je opštisnki sistem upravljanja radnom performansom bio jedan od najsloženijih ali i  najuspešnijih procesa. Ova ideja datira još iz 2009. godine, u vremenu kada je fokus ministarstva bio usmeren ka izgradnji moderne i funkcionalne administracije. Uz konstantnu podršku USAID-a, kao i švajcarske vlade poslednjih godina, nastavili smo da radimo na proširenju kriterijuma učinka, na definisanju specificnih polja kao i pokazatelja rezultata delovanja, dizajniranju on-line platforme za upravljanje sa podacima i predviđanju fondova i stimulativnih grantova.

Ministarka Hodžić je obavestila javnost da će na osnovu procene učinka za 2018. godinu, biti nagrađene 24 opštine, kod kojih je jasno utvrđeno značajno unapređenje učinka u odnosu na 2017. godinu a za najbolje zadovoljene kriterijume rodne ravnopravnosti biće nagrađene 4 opštine za 2018. godinu. Trenutno je na raspolaganju fond u visini od 9 miliona evra za četri godine, u sufinansiranju sa  SDC/DEMOS-om.  Švedska vlada je takođe uključena u program sa 1,5 miliona eura, dok se pregovori vode i sa sa jos nekoliko donatora  kako bi se povećala ova vrednost za naredne godine.

Generalna sekretarka MALS-a Rozafa Ukimeraj predstavila je Izveštaj o učinku opština za 2018. godinu na osnovu sistema upravljanja istim u opštinama.

Vrednost podsticajnog fonda iznosi 1,5 miliona evra, sa 1,3 miliona evra dodeljenih za 24 opštine sa najvišim dostignućima učinka, dok je 200.000 evra dodeljeno za 4 opštine sa najvišim dostignućem prema procenama za pokazatelje za jednaku rodnu zastupljenost.

Na kraju ceremonije ministarka Hodžić pozvala je i ostale potencijalne donatore da se pridruže i postanu partneri u povećanju finansijskih kapaciteta opština, što će doprineti efikasnijem funkcionisanju opština u sprovođenju volje gradjana.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica

Comments