Republički fond za PIO: Besplatna pravna pomoć iz oblasti socijalnog osiguranja

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podseća osiguranike koji imaju staž osiguranja navršen u Srbiji i Makedoniji i korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvarenih primenom bilateralnog sporazuma o socijalnom osiguranju, da se međunarodni dani razgovora sa Makedonijom održavaju 14. maja 2019. godine u Leskovcu, od 9 do 17.00 časova (prostorije RF PIO Filijale Leskovac, Pana Đukića b.b.) i 15. maja 2019. godine u Vranju, od 9 do 17.00 časova (prostorije RF PIO Filijale Vranje, Trg Republike 3).

Na ovim razgovorima će savetodavci iz makedonskog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i RF PIO Srbije pružiti besplatnu pravnu pomoć licima koja ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom sporazuma iz oblasti socijalnog osiguranja zaključenog između naše zemlje i Makedonije.

Svi zainteresovani obavezno treba da prijave učešće i da zakažu termin dolaska na broj telefona 011/2030-745.

Prilikom dolaska treba poneti svu dokumentaciju u vezi sa osiguranjem i lična dokumenta.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica saopštenje

Comments