Predstavljen orijentacioni plan za bezbednost tokom izbora na severu Kosova

Nadležne kosovske institucije predstavile su orijentacioni plan za bezbednost, uoči predstojećih vanrednih izbora za predsednike opština na severu Kosova.

Predstavnici CIK-a, Kosovske policije i tužilaštva ocenili su da je bezbednost na severu Kosova na visokom nivou i da očekuju uspešan izborni proces.

Stepen bezbednosti na Kosovu je veoma bitan faktor u izbornom procesu, pa je samim tim bitna i saradnja između Centralne izborne komisije, tužilaštva i policije.

“Ovaj sporazum je imao nekih nedostataka, ali na kraju je rezultirao uspešnom saradnjom svih aktera. Danas izražavamo spremnost da sarađujemo sa svima koji su uključeni u kompletni izborni proces, kako bi svi služili ispunjavanju zajedničkog cilja, a to je uspešan izborni proces. Ja verujem da će na ovim izborima stepen bezbednosti biti na najvišem nivou”, rekao je glavni izvršni službenik Sekreterijata CIK-a Enes Haljimi.

Policija Kosova je u skladu sa zakonima na snazi i koordinaciji sa izbornom komisijom i tužilaštvom u poslednjoj pripremnoj fazi za sprovođenje operativnog plana obezbeđivanja sigurnosti pre, tokom i nakon izbornog procesa.

“Policija Kosova biće zadužena za bezbednost izborne kampanje, obezbeđivanje izbornih skupova i o svemu tome obaveštavati CIK. Policija Kosova pobrinuće se i za obezbeđivanje izbornog materijala od trenutka ulaska na Kosovo, sve do glavnog skladišta i pratiće svako kretanje izbornog materijala, do trenutka objavljivanja izbornih rezultata od strane CIK-a”, istakao je Afrim Ahmeti iz Uprave Policije.

Kancelarija glavnog državnog tužioca uspešno sprovodi sve preuzete obaveze iz sporazuma nadležnih institucija, a to se pre svega odnosi na suzbijanje svake moguće zloupotrebe glasova. 

“U skladu sa ovim sporazumom, imenovana sam na poziciju nacionalnog koordinatora za izbore i na kraju tog procesa ću sačiniti izveštaj. Državni tužilac je sproveo sve potrebne procedure, koje proizilaze iz sporazuma između tužilaštva i policije. Sada smo u finalnoj fazi pripreme unutrašnjeg akcionog plana. Imamo dovoljno koordinatora koji će biti dežurni 24 časa, a sve u cilju zaštite izborne volje građana”, istakla je Laura Pulja ispred kancelarije glavnog državnog tužioca.

Vanredni lokalni izbori na severu Kosova zakazani su za 19. maj, dok će predizborna kampanja trajati od 13. do 17. maja.

Izvor: Radio Kontakt plus / RTK2

Comments