Nastava se kroz digitalne učionice uspešno sprovodi i u Kamenici

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja odobrio je  prošle godine nove elektronske i štampane knjige za đake prvog i petog razreda osnovnih škola, kao i za njihove učitelje, odnosno nastavnike. Pilot projekat – digitalna učionica, stigao je i u Kosovsko Pomoravlje, u Osnovnu školu “Desanka Maksimović” u Kosovskoj Kamenici.

Đaci u Srbiji u 2.000 učionica od septembra 2018. godine uče iz digitalnih udžbenika. Isto toliko nastavnika prošlo je obuku, a škole su dobile savremenu opremu, odnosno digitalne kabinete, u kojima je nastava interaktivna i đacima zanimljivija.

Novine su uvedene za učenike prvog i petog razreda osnovne škole. 

U Osnovnoj školi Desanka Maksimović učenici pohađaju nastavu u jedanaest novih digitalnih učionica. Osam se nalazi u matičnoj školi, a tri su raspoređene po izdvojenim odeljenjima. 

“Za takav vid nastave potrebni su računar ili laptop, projektor i platno ili elektronska interaktivna tabla”, kaže za Puls direktorka ove škole Jadranka Vasić.   

U okviru “Digitalne učionice”, škole su istovremeno dobile uz opremu i brz internet, kao i programe, sadržaje i obuku za nastavnike. Najvažnije je bilo da svi ovi koraci bili sinhronizovani.

Prema rečima Vasićeve, obuku je prošlo devetoro nastavnika, a digitalna učionica se koristi za osam predmeta: srpski i engleski jezik, tehnika i tehnologija, informatika, geografija, bilologija, fizika i matematika. Takođe, tri učionice se koriste u izdvojenim odeljenjima u Boscu, Ajnovcu i Berivojcu. Devet učionica finansiralo je Ministarstvo prosvete Srbije, a dve sama škola. Od 2019/2020. školske godine počeće sa radom u digitalne učionice za ruski jezik I istoriju” kaže direktorka Vasić.  

Digitalne udžbenike đaci prvog i petog razreda su dobili  besplatno, ali oni nisu jedini materijali iz kojih deca uče, već se kombinuju sa klasičnim, štampanim udžbenicima. U školskoj 2019/2020. godini digitalna učionica primenjivaće se i u nastavku njihovog obrazovanja, dakle u drugom u šestom razredu. 

Prema rečima profesora informatike Aleksandra Stevanovića, digitalne učionice su prijemčivije za učenje.

“Deca rado učestvuju u interaktivnom radu na času. Udžbenici za digitalnu nastavu imaju svoje kodove, pomoću kojih deca mogu da ih koriste i na kućnim računarima, kao i na android telefonima”, kaže profesor Stevanović.

Učenici Milica Arsić i Luka Antić saglasni su da im ovakav vid nastave veoma odgovara. A da li će sada na telefonima manje “tipkati” po društvenim mrežama, a više po udženicima, priznaju da im učenje, kao novi vid korišćenja telefona postaje sve interesantniji. 

S obzirom na to da svi đaci koji nastavu pohađaju po novim nastavnim planovima i programima prilagođenim digitalnoj učionici,  uče i na drugačiji način sadržaje od prethodnih generacija, više neće moći da nasleđuju knjige od starijih osnovaca.

Izvor: RTV Puls

Comments