Bahtirijev predlog ne ispunjava zakonske uslove

Predlog predsednika opštine Južna Mitrovica Agima Bahtirija o ujedinjenju Mitrovice sa priloženom peticijom ne ispunjava sve zakonske uslove i kriterijume, piše prištinski list GazetaEkspres.

Pokrajinsko ministarstvo lokalne samouprave smatra da Predlog predsednika opštine Južna Mitrovica Agima Bahtirija o ujedinjenju Mitrovice sa priloženom peticijom ne ispunjava sve zakonske uslove i kriterijume, piše prištinski list GazetaEkspres.

Kosovsko Ministarstvo administracije lokalne samouprave (u daljem tekstu“MALS”), primilo je 24. janar 2019., zahtev od Kancelarije premijera za davanje mišljenja o potpisanoj peticiji od 16.594 građana opštine Južne Mitrovice za ujedinjenje Kosovske Mitrovice.

MALS je izdao pravno mišljenje u vezi nacrta koji je podneo predsednik Opštine Južne Mitrovice, Agim Bahtiri sa priloženom peticijom u kome stoji da Ministarstvo smatra da, imajuci u vid cilj gradana koji su potpisali peticiju predlog mora biti pravno procenjen u zakonskom okviru.

Kako piše list, nakon razmatranja, MALS smatra da Nacrt sa priloženom peticijom ne ispunjava sve gore navedene uslove i kriterijume. Konkretno, Nacrt sa priloženom peticijom ne ispunjava zakonom definisane uslove i kriterijume.

Smatramo da u skladu sa članom 6, stav 1.2. ZZI-a, Skupština Republike Kosovo treba da odbije zakonodavnu inicijativu jer ne sadrži (ispunjava) uslove i kriterijume utvrđene Zakonom br.04/L-025 o zakonodavnim inicijativama”, stoji u dokumentu, a prenosti list GazetaEkspres.

 

Izvor: Gazeta expres,Radio Kosovska Mitrovica

 

Comments