EU: Ukidanje taksi omogućilo bi skori nastavak dijaloga

Šefica Kancelarije Evropske unije/Specijalna predstavnica EU i šefovi misija EU na Kosovu pozvali su kosovsku Vladu da omogući ukidanje taksi na uvoz robe iz Srbije i Bosne i Hercegovine, uz ocenu da bi to omogućilo skori nastavak dijaloga Beograda i Prištine.

U zajedničkom saopštenju specijalne predstavnice EU i šefova misija EU na Kosovu se ističe da uvođenje 100% carinskih dažbina na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine predstavlja  jasno kršenje Centralno-evropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA), u suprotnosti je sa duhom Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i negativno utiče na regionalnu saradnju.

“Uvođenje carina je negativno uticalo na proces dijaloga sa Srbijom. Ukidanje carina bi omogućilo skori nastavak ovog dijaloga. Uspešan dijalog koji vodi do sveobuhvatnog i održivog sporazuma će doprineti stabilnosti Kosova i celog regiona. Svesni smo da uspeh dijaloga zavisi od toga da obe strane izbegavaju radnje koje nisu od pomoći i podsećamo da je EU pozvala obe strane da postupe u skladu s tim” – navodi se u saopštenju.

U tom duhu pozivamo vladu Kosova da jasno definiše konkretne korake koje namerava preduzeti kako bi omogućila ukidanje dažbina, i kako bi regionalna saradnja mogla ići napred, stoji u saopštenju.

Takođe, pozivaju kosovsku Vladu da ozbiljno razmotri ponudu Komisije EU da pomogne u uklanjanju necarinskih barijera sa kojima se kosovski izvoz suočava u regionu.

U saopštenju se napominje da je EU najveći donator, investitor i trgovinski partner Kosova.

U tom pravcu, ističe se da carinske i necarinske prepreke slobodnoj trgovini, bilo da ih je nametnulo Kosovo ili neko od njegovih suseda, ometaju put regiona ka konkurentnoj tržišnoj ekonomiji i čine ga manje privlačnim kao mesto za ulaganje.

Izvor: Kontakt Plus radio

Comments