„Ruski univerziteti, za razliku od evropskih, ne traže od naših studenata kosovske pasoše“

Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici ima odličnu saradnju  sa ruskim visokoškolskim ustanovama, zbog čega se studentima ovog  Univerziteta pruža mogućnost da nastave obrazovanje u Rusiji.

“Naš cilj je jačanje međunarodne saradnje sa državama koje nisu priznale Kosovo i na prvom mestu je Ruska Federacija. Njihov obrazovni sistem se razlikuje od našeg. Mi na Univerzitetu imamo sve fakultete, a svaki njihov univerzitet predstavlja posebnu struku. Tako da je nama cilj da povežemo sve naše fakultete sa ruskim univerzitetima” – kaže za Russia Beyond prof. dr. Rade Grbić, rektor Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

On je istakao da je saradnja sa ruskim visokoškolskim ustanovama i bibliotekama od ogromnog značaja za Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, jer ih ne ograničavaju nikakvim uslovima.

“Tu se vidi u najmanju ruku prijateljski stav prema Srbima na Kosovu za razliku od nekih  evropskih univerziteta, koji čak i uslovljavaju da naši studenti moraju da imaju pasoše pod znacima navoda države Kosovo, što bi u stvari značilo da oni prihvataju državljanstvo, a to naši studenti naravno ne žele da rade“– naglašava Grbić.

Napominje  da su za godinu dana potpisali ugovore sa Moskovskim državnim oblasnim univerzitetom iz polja društveno-humanističkih nauka, sa Državnim poljoprivrednim univerzitetom u Voronježu, koji je između dva vodeća univerziteta Rusije u oblasti poljoprivrede, a pre nekoliko dana Filozofski fakultet potpisao je ugovor o međunarodnoj saradnji sa državnim univerzitetom u Rostovu na Donu.

Dodaje da imaju ugovor o saradnji i sa Tehnološkom univerzitetom u Belgorodu.

Prema njegovim rečima, ovi ugovori podrazumevaju rad na zajedničkim projektima, na izradi zajedničkih naučnih radova,  zajedničke studentske programe, odnosno razmenu studenata i dobijanje diplome jednog i drugog univerziteta.

“Imamo jedan problem u celoj ovoj lepoj priči: naši srpski studenti bez ikakvih problema dolaze u Rusiju sa srpskim pasošem, a Rusi moraju da imaju otvorenu šengensku vizu da bi ušli na Kosovo, pošto Rusija nije priznala Kosovo. Naravno to, nažalost, ograničava mogućnosti ruskih kolega i studenata” – rekao je Grbić.

Na putu su realizacije projekta saradnje sa predsedničkom bibliotekom „Jeljcin“ iz Sankt Peterburga, koja poseduje najveći broj digitalnih materijala u Rusiji.

“Na Univerzitetu otvaramo punkt  gde svaki profesor ili student može dobiti pristup ka svim ovim književnim bogatstvama Rusije, naravno, u digitalnoj formi. Ovo je za nas jedna velika stvar, jer puno naših srpskih knjiga i arhiva je ostalo u Prištini, bilo je izgubljeno tokom 1999, spaljeno. Našim studentima biće dostupna ne samo arhivska dokumenta, nego i video-arhiva i mnoga toga što postoji u ovoj velikoj biblioteci. A naša ideja je da još i omogućimo ovakav pristup svima Srbima na Kosovu i Metohiji preko našeg Univerziteta, da pružimo zainteresovanim ljudima priliku da dobiju neke materijale. Već smo ispunili tehničke uslove za taj punkt i sada čekamo poziv u Sankt Peterburg da potpišemo sporazum i da taj punkt počne da radi“ – kazao je Grbić.

Ruski univerziteti pružaju  obrazovanje na visokom naučnom nivou, njihova savremena oprema je izvanredna, i sva ta naša saradnja se bazira na prijateljskom odnosu, zaključio je rektor Grbić.

 

Izvor Russia Beyond Srbija

Comments