Kosovska carina zaplenila robu u Zubinom Potoku, 95 odsto robe iz Srbije

Kosovska carina je u Zubinom Potoku  zaplenila robu u vrednosti od 10.000 evra.Jedinice koje se bore protiv krijumčarenja su ekipi KTV pokazali da je 95 odsto krijumčarene robe poreklom iz Srbije.Prema njihovim rečima, 5 kilometara granice koja deli Kosovo i Srbiju na severu zemlje je i dalje kritična tačka za krijumčarenje.Broj pokušaja krijumčarenja se udvostručio posle 21. novembra kada je uvedena taksa od 100 odsto na proizvode.Od tada je zaplenjena roba u približnoj vrednosti od 116.000 evra, odnosno prema iznosu u taksama, od 136.000 evra.

Direktor Carine, Bahri Beriša (Bahri Berisha), iako nije zabrinut zbog količine robe zaplenjene prilikom pokušaja krijumčarenja, dobio je naredbu da poveća broj osoblja na terenu.

 

Izvor: Kontaktr plus Radio

Comments