NVO Nova društvena inicijativa: Pozitivan trend po pitanju informisanosti građana i rada lokalnih samouprava

Nevladina organizacija Nova društvena inicijativa iz  Kosovske Mitrovice, predstavila je danas rezultate  istraživanja na temu stava građanstva i civilnog društva po pitanju rada lokalne samouprave. Istraživanje koje je rađeno u saradnji sa NVO Komunikacija za razvoj društva iz Gračanice,   obuhvatilo je stanovništvo u svih deset opština sa srpskom većinom na Kosovu i Metohiji .

Kako  kaže predstavnica NVO Nova društvena inicijativa  Jovana Radosavljević istraživanje pokazuje pozitivan trend, što se tiče informisanosti građana o radu lokalnih samouprava ali i po pitanju funkcionisanja opštinskih službi za koje kažu i dalje ne rade dobro, ali je bolje nego što je bilo.

Istraživanje pokazuje i to da ispitanici najviše veruju svojim gradonačelnicima, dok nemaju baš puno poverenja u opštinske službenike.

Takođe, ustanovljeno je da građanstvo i dalje nije najbolje informisano niti o svojim pravima niti o načinu funkcionisanja lokalne samouprave ali da bi i same lokalne samouprave, naročito na severu, morale da se ozbiljnije angažuju po pitanja otvaranja i redovnog ažuriranja svojih internet stranica.

Kaže da u opštinama na severu ta praksa nije zaživela pa je tako Nova društvena inicijativa u saradnji sa opštinom Zvečan pokrenula platformu koja privremeno nadomešćuje rad zvaničnog sajta, a od kraja ovog meseca će i preostale tri opštine na severu imati ove platforme.

.Da bi se rad institucija poboljšao, to nije odgovornost samih institucija već građana, ali i organizacija civilnog društva, smatra Radosavljevićeva.

Kako kaže, institucije bi trebalo da rade što više na unapređenju svojih ličnih kapaciteta na formiranju preostalih odeljenja, službi koje još nisu formirane, na investiranju u obuku svojih službenika.

Izveštaj “Stavovi građana i organizacija civilnog društva o radu lokalnih samouprava: Slučaj deset opština sa srpskom većinom na Kosovu ”  odrađen je u okviru projekta “Odgovorno društvo – transparentne opštine”  koji ima za cilj uključivanje  i povezivanje građana, organizacija civilnog društva i medija sa lokalnim samoupravama u deset opština sa srpskom većinom radi zastupanja i unapređenja transparentnosti i odgovornosti lokalnog nivoa vlasti.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica

Comments