Četvorka hoće da skloni Kosovo

Da li će situacija na Kosovu biti na dnevnom redu Saveta bezbednosti UN 14. novembra znaće se danas posle završnih konsultacija unutar ovog tela svetske organizacije.

Kina koja u četvrtak preuzima predsedavanje SB, spremna je da temu Kosovo uvrsti u listu za raspravu.

Ipak, ovome se protive SAD, Velika Britanija, Švedska i Francuska i nije isključeno da one danas zatraže čak i glasanje o dnevnom redu, što bi bio presedan.

Takav potez otvorio bi vrata da se ubuduće glasa o raznim temama, koje bi neke države želele da SB razmatra, a druge da skrajnu.

Tada bi preglasavanje postao princip formiranja dnevnog reda, što bi verovatno dovelo do žestokih sukoba među članicama ovog tela. Dosad se dnevni red uvek usvajao na predlog zemlje koja predsedava.

Kosovo je trebalo da bude tema SB još u avgustu.

Velika Britanija koja je tad predsedavala odbila je da ga stavi na listu tema.

Isto su učinile i SAD u septembru. Tako su problemi sa Kosova skinuti sa stola SB UN, iako se o toj temi od 1999. godine raspravljalo u redovnim tromesečnim terminima.

 

Izvor: Novosti

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."