Izložba „Karta – od nauke do umetnosti“ Aleksandra Valjarevića u ponedeljak u “Akvarijusu”

Izložba „Karta – od nauke do umetnosti“ Aleksandra Valjarevića biće otvorena u Galeriji „Akvarijus“ u ponedeljak, 15. oktobra 2018. godine u 19 časova. Pored autora, izložbu će otvoriti šef Odseka za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici Danijela Vukičić i šef katedre Kartografije na Geografskom fakultetu u Beogradu dr Dragica Živković.

Izložba je realizovana uz tehničku i finansijsku podršku Prirodno-matematičkog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici.

U nastavku večeri (oko 21:00), u okviru ciklusa „Muzičari koji ne zagađuju dušu“, nastupiće Dejan Popović (klavir).

Uloga savremene kartografije je pronalaženje načina predstavljanja i dobijanja informacija iz različitih setova podataka. Digitalna tehnologija promenila je tradicionalan način kreiranja, prezentacije i korišćenja karata. Kartografski dizajn predstavlja kreativni postupak oblikovanja vizuelnog identiteta karata, ogledajući se u usklađenom naučnom pristupu rešavanja odnosa funkcionalnosti i estetskog oblikovanja.

Ulaz je slobodan. Izložba će biti postavljena u „Akvarijusu“ do 20. oktobra 2018. godine.

O AUTORU

Aleksandar Valjarević (Prokuplje, 1978) vanredni profesor (naučna oblast Kartografija), završio je Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Prištini, Odsek za geografiju 2001, postdiplomske studije na Matematičkom fakultetu u Beogradu na katedri za Astronomiju, magistarku tezu pod nazivom „Uticaj gradijenta prosečne mase zvezde na profil sjaja zbijenog zvezdanog jata“ odbranio 2006. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Kartografski metod u digitizovanoj generalizaciji rečne mreže KosovaiMetohije“, odbranio je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Nišu, 2012. godine. Kao gostujići profesor održao je predavanja na Univerzitetu u Gracu (Austrija), Ho Ši Minu (Vijetnam), Njyomingu (SAD). Učesnik je u nekoliko domaćih i stranih projekata, autor Tehničkog rešenja, patent: The analyzer of color in raster format and filter for analysis features of colors in RGB, CMYK and hexa decimal format. Objavio je 30 radova u časopisima sa SCI liste, od kojih je 18 autorskih.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica

Comments