Drobnjaković: Kreće obuka druge grupe volontera “Širenje znanja o Crvenom Krstu”

Edukativni Centar Crvenog krsta počeo je da radi prošle nedelje, obukom prvih trideset volontera koji su se osposobljavali za brzo delovanje u nesrećama, a danas kreće obuka druge grupe volontera o difuziji-širenju znanja o Crvenom Krstu.

“Objekat pruža odlične uslove za rad, to ranije nismo mogli da radimo nigde na području Kosova i Metohije nego smo bili prinuđeni da radimo u objektima koji su udaljeni i po nekoliko sati vožnje. Sada imamo uslova za organizovanje svih radionica i terenskog rada, dopunskog obučavanja i specijalističkih obuka. Imamo i dobre uslove za pripremanje hrane tako da se objekat može nazvati kompletnim i svrsishodnim”, rekao je za naš  program “Radio traganja” Vojin Drobnjaković, koordinator rada sa volonterima u okviru obuke Crvenog Krsta.

Dodaje da se po mladim volonterima koji jesu kako je rekao pokretačka snaga Crvenog Krsta, vidi da su zadovoljni kako uslovima rada tako i ishranom u objektu, u kom borave za vreme obuke. Završen je rad sa prvom grupom od njih 14 prošle nedelje, a danas krećemo sa drugom grupom. Na redu je difuzija odnosno, kako je rekao, širenje znanja o Crvenom Krstu.

“U pitanju je 26 volontera iz 15  organizacija Crvenog Krsta širom Kosova i Metohije. Sve ovo skupa od izgradnje objekta do kvalitetnije obuke, podići će rad ove humanitarne organizacije na jedan mnogo viši nivo” dodaje Drobnjaković i poziva volontere da se javljaju jer su oni osnova rada Crvenog Krsta i bez njih sve ovo ne bi imalo smisla.

 

Radio Kosovska Mitrovica

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."