EP usvaja izveštaj o Srbiji: Posebnu pažnju poslanika privlači korekcija granica

Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta danas bi trebalo da usvoji tekst izveštaja o Srbiji, koji obuhvata i kompromisni amandman o mogućoj korekciji granica između Srbije i Kosova.

„Bilo koji dogovor može biti prihvatljiv samo ako je međusobno usaglašen i usklađen sa ukupnom stabilnošću regiona i međunarodnim pravom“, stoji u tekstu amandmana.

Ukupno 239 amandmana koji su podneti na ovogodišnji izveštaj o Srbiji izvestioca Evropskog parlamenta Dejvida Makalistera svedeno je na 27 kompromisnih amandmana, koji bi trebalo da uđu u konačan tekst izveštaja o Srbiji.

Posebnu pažnju poslanika ima kompromisni amandman pod rednim brojem 25, koji u se odnosi na debatu o mogućoj korekciji granica između Srbije i Kosova, uključujući i „razmenu teritorija“.

Na početku teksta koji bi trebalo da bude uvršten u konačnu verziju izveštaja Evropskog parlamenta o Srbiji, ali i o Kosovu, naglašava se „multietnička priroda i Kosova i Srbije“ kao i činjenica da „etnički homogene države ne bi trebalo da budu cilj u regionu“.

U nacrtu teksta izveštaja o Srbiji, a koji se odnosi na Kosovo, evropski poslanici pozivaju i na primenu svih dosad postignutih sporazuma u okviru dijaloga Beograda i Prištine, pri čemu se posebno insistira na formiranju Zajednice srpskih opština.

Posle usvajanja u Spoljnopolitičkom odboru, izveštaj o Srbiji bi krajem novembra trebalo da usvoje svi poslanici Evropskog parlamenta za plenarnom zasedanju u Briselu.

Izvor Sputnik

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."